HU HOME  Structureel

HU HOME Structureel

Het initiatief 

Het project HU HOME koppelt vluchtelingstudenten van de HU aan een andere HU-student.  Het doel van het initiatief HU Home is dat hoogopgeleide vluchteling studenten zich sneller thuis voelen in de klas, bij de HU en in de Nederlandse maatschappij. Ook het zichtbaar maken en beter benutten van de talenten van deze studenten is belangrijk bij dit initiatief. Dit initiatief biedt ook taalondersteuning voor de studenten.

Gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid

HU-home  is een initiatief voor en door studenten. Mentoren en mentees worden nauw betrokken bij het ontwikkelen, het uitwisselen van ervaringen en het leren van elkaar om het thuis voelen en inclusie aan de HU te bevorderen. De ontmoeting en de taalontwikkeling in het Nederlands zijn daarom belangrijke aandachtspunten voor en door studenten.

Reactie van de studenten

Memo Kara Khalil, student bij de opleiding Leraar Voortgezet Onderwijs Engels tweede graad. en initiatiefnemer van HU HOME: “Ik moest echt strijden met het leren van de taal en zelf proberen aan een mentor te komen. Dat was te moeilijk, dus dacht ik: dit moet ik iets makkelijker maken voor de rest van de hoog opgeleide vluchtelingstudenten. Ik ben heel erg trots op wat we in korte tijd al hebben bereikt met HU HOME. Vooral omdat er elke dag docenten zijn die vragen of een student bij ons terecht kan. De behoefte is dus echt groot. Ons doel is bereikt als studenten niet stoppen met hun opleiding, maar doorgaan”.