HU Werkbijjestudie

HU Werkbijjestudie

Het initiatief

HU Werkbijjestudie is een platform waar vraag en aanbod voor opleidingsrelevante betaalde arbeid voor HU studenten bij elkaar komt. Studenten kunnen hier terecht voor het vinden van  toekomstgerichte betaalde arbeid zoals opleidingsrelevante bijbanen, innovatietraineeships en soft skills trainingen in afstemming met Student Support Centre (SSC) gericht op succesvolle voorbereiding op en toetreding tot de arbeidsmarkt. Bij HU Werkbijjestudie kunnen studenten en partners op basis van veranderende behoeftes permanent nieuwe dienstverlening ontwikkelen om de dienstverlening actueel en relevant te houden.

Gemeenschapsvorming en Studentbetrokkenheid

HU Werkbijjestudie wil op verschillende manieren bijdragen aan de gemeenschapsvorming en/of studentbetrokkenheid binnen de HU. Door het versterken van studentsucces wordt de binding met de HU versterkt. HU Werkbijjestudie is een leer-werk organisatie van, voor en door studenten. Door studenten themagericht bij elkaar te brengen wordt er gestuurd op gemeenschapsvorming en betrokkenheid onderling maar ook met het beroepenveld. Door studenten actief te betrekken bij de governance, wordt de betrokkenheid, binding en gemeenschapsvorming versterkt.

HU Werkbijjestudie zoek studenten

Wil jij je inzetten voor dit initiatief? HU Werkbijjestudie zoekt studenten! Lees hier meer: Vacature HU Werkbijjestudie.

Meer informatie

Wil je meer informatie over dit initiatief? Neem dan contact op via

werkbijjestudie@hu.nl  of kijk op ASKHU.