Gezonde Peutermonden

De mondzorgcoach als JGZ innovatie

 

Preventie komt voor veel kinderen te laat

Al geruime tijd is de slechte mondgezondheid van jonge kinderen volop in de media. Ondanks dat mondzorg voor kinderen verzekerd is, bezoeken de meeste kinderen pas na het vierde levensjaar voor het eerst een mondzorgprofessional, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Veel kinderen hebben dan al gaatjes.  Het blijkt dat het merendeel van de ouders niet weet dat mondzorg voor kinderen verzekerd is, waardoor veel kinderen niet bereikt worden met individuele preventieve mondzorg.

Kinderen komen tot vierjarige leeftijd, in het kader van het rijksvaccinatieprogramma, met grote regelmaat en met een bezoektrouw van bijna 95% naar het consultatiebureau. Uit onderzoek onder 108 JGZ medewerkers blijkt dat zij de noodzaak van aandacht voor preventieve mondzorg en samenwerking met mondzorgprofessionals zien, maar dat daaraan momenteel onvoldoende aandacht gegeven wordt.

Nieuwe aanpak: Mondzorgcoach op consultatiebureau

Vanuit de eerstelijns mondzorg zal een mondhygiënist op het consultatiebureau gedetacheerd worden. Deze mondzorgcoach zal de JGZ basistaak mondgezondheidsvoorlichting ondersteunen. Tijdens reguliere consultatiebureaubezoeken zal deze mondzorgcoach een geïndividualiseerd preventief mondzorgprogramma geven aan baby’s en peuters vanaf 6 maanden. Dit programma is gericht op het verbeteren van de mondgezondheid bij peuters.

In dit onderzoeksproject wordt het effect van dit preventief mondzorgprogramma geëvalueerd.

Symposium Gezonde Peutermonden 22 maart 2018

Symposium Gezonde Peutermonden 22 maart 2018

Symposium Gezonde Peutermonden 22 maart 2018 Op donderdagmiddag 22 maart vond het Symposium Gezonde Peutermonden plaats. Doel van dit symposium was de werkwijze en ervaringen binnen het project Gezonde Peutermonden te delen. Ook de ervaringen en resultaten van het project Child Smile, waarop Gezonde Peutermonden is gebaseerd, werden gepresenteerd. Vervolgens kwam de rol van voeding en de samenwerking met de ouders aan bod. Tot slot was er ruimte om ideeën en initiatieven over de mondzorg voor kinderen uit te wisselen. Pitches...

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders

Informatie over deelname aan het onderzoek Op de pagina Informatie voor de ouders  vindt u alle informatie die voor u als ouder van belang is als u wilt deelnemen aan het...

Start Project Gezonde peutermonden

Start Project Gezonde peutermonden

Hogeschool Utrecht start per 1 april met het project Gezonde Peutermonden, een onderzoek naar het effect van een mondzorgcoach op consultatiebureaus. Het project staat onder leiding van Dr. Katarina Jerkovic, Lector Innovaties in de Preventieve Zorg van Hogeschool Utrecht, prof. Dr. Geert...