1

Gezonde Peutermonden

De afgelopen jaren is mondgezondheid van jonge kinderen volop in de media geweest. De meeste kinderen bezoeken pas na het vierde levensjaar de tandarts, maar veel kinderen hebben dan al cariës waardoor preventie te laat komt. Deze signalen uit de praktijk en de positie van de mondhygiënist als preventiespecialist zijn aanleiding geweest voor dit project.

Preventie komt voor veel kinderen te laat

Al geruime tijd is de slechte mondgezondheid van jonge kinderen volop in de media. Ondanks dat mondzorg voor kinderen verzekerd is, bezoeken de meeste kinderen pas na het vierde levensjaar voor het eerst een mondzorgprofessional, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Veel kinderen hebben dan al gaatjes. Het blijkt dat het merendeel van de ouders niet weet dat mondzorg voor kinderen verzekerd is, waardoor veel kinderen niet bereikt worden met individuele preventieve mondzorg.

Kinderen komen tot vierjarige leeftijd, in het kader van het rijksvaccinatieprogramma, met grote regelmaat en met een bezoektrouw van bijna 95% naar het consultatiebureau. Uit onderzoek onder 108 JGZ medewerkers blijkt dat zij de noodzaak van aandacht voor preventieve mondzorg en samenwerking met mondzorgprofessionals zien, maar dat daaraan momenteel onvoldoende aandacht gegeven wordt.

Nieuwe aanpak: Mondzorgcoach op consultatiebureau

Vanuit de eerstelijns mondzorg zal een mondhygiënist op het consultatiebureau gedetacheerd worden. Deze mondzorgcoach zal de JGZ basistaak mondgezondheidsvoorlichting ondersteunen. Tijdens reguliere consultatiebureaubezoeken zal deze mondzorgcoach een geïndividualiseerd preventief mondzorgprogramma geven aan baby’s en peuters vanaf 6 maanden. Dit programma is gericht op het verbeteren van de mondgezondheid bij peuters.

In dit onderzoeksproject wordt het effect van dit preventief mondzorgprogramma geëvalueerd.