Partners
Partners

Partners

De Gezonde Peutermonden studies staan onder leiding van Dr. Katarina Jerkovic, Lector Innovaties van de Preventieve Zorg van Hogeschool Utrecht en Hoogleraar Publieke Gezondheid en Mondzorg aan de ACTA, prof. Dr. Geert van der Heijden Hoogleraar Sociale Tandheelkunde aan de ACTA, em. prof. Dr. Cor van Loveren Hoogleraar Preventieve tandheelkunde aan de ACTA en Prof. Dr. Josef Bruers Hoogleraar kwaliteit van mondzorg in de praktijk aan de ACTA.

Onderzoekers zijn Peggy van Spreuwel (effectonderzoek) en Brenda Grift (implementatieonderzoek) van Hogeschool Utrecht. Zij voeren het project uit in het kader van hun promotieonderzoek bij ACTA.

Het Gezonde Peutermonden effectonderzoek is een samenwerking met ACTA, Hogeschool InHolland, Gemeente Utrecht, GGD Hart voor Brabant, SAG Amsterdam, STMR Rivierenland, het Ivoren Kruis, KNMT, NVM-mondhygiënisten en NVvK. Daarnaast zijn mondzorgpraktijken in de regio’s Tilburg, ’s Hertogenbosch, Culemborg, Tiel, Utrecht en Amsterdam actief in het project.

Het Gezonde Peutermonden implementatieonderzoek is een samenwerking met ACTA, GGD Hart voor Brabant, Gemeente Tilburg, GGD Zuid Limburg, Gemeente Heerlen, KNMT en CZ. Daarnaast worden vanuit de mondzorgpraktijken in de regio Tilburg en Heerlen mondzorgcoaches ingezet op het consultatiebureau.

Dit onderzoek wordt medegefinancierd door subsidies vanuit het Regieorgaan SIA en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO), beroepsverenigingen KNMT, NVM en NVvK, Elmex, Oral B.