Partners
Onderzoeksteam

Onderzoeksteam

Dr. Katarina Jerković – Ćosić, Lector Innovaties in de Preventieve Zorg Hogeschool Utrecht

Katarina Jerković-Ćosić is lector Innovaties in de Preventieve Zorg. Haar focus ligt op de brede thema’s in de preventieve zorg. Het vertrekpunt is het veld mondzorgkunde met een interprofessionele karakter in al haar activiteiten. De bevindingen en kennis kunnen vertaald worden naar andere zorgberoepen. Vanuit het brede perspectief van voorzorg en primaire preventie zet het lectoraat zich in voor interprofessionele aanpak vooral in de screening en vroeg signalering. Het tweede onderwerp is toegankelijkheid van de preventieve zorg juist voor de individuen/groepen die het meest nodig hebben. Katarina is inhoudelijk projectleider en copromotor van Peggy van Spreuwel.

Peggy van Spreuwel MSc, Onderzoeker en hogeschooldocent van de opleiding Mondzorgkunde

Peggy van Spreuwel is in 2008 afgestudeerd als mondhygiënist aan de opleiding mondzorgkunde van de Hogeschool Utrecht. Na twee jaar werkzaam te zijn geweest als mondhygiënist in twee algemene mondzorgpraktijken heeft zij naast haar baan als mondhygiënist de opleiding gezondheidswetenschappen aan de VU gevolgd. Direct na de afronding van haar Master opleiding in 2013 is Peggy op de HU aan de slag gegaan. Eerst als docent en vlak daarna als onderzoeker. Het promotietraject van Peggy sluit aan op de maatschappelijke behoefte om cariës bij Nederlandse kinderen terug te dringen.

Prof. dr. C. van Loveren, Bijzonder hoogleraar Preventieve Tandheelkunde, Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Vanuit de sectie preventieve tandheelkunde levert prof. dr. Cor van Loveren zijn expertise aan het project Gezonde Peutermonden als ervaren onderzoeker. Hij heeft onder andere een grote gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) naar de effectiviteit van de non-invasieve interventie voor kinderen tussen 6 en 9 jaar begeleid. Naast inhoudelijke expertise draagt hij bij aan netwerkvorming en communicatie binnen dit project.

Prof. dr. G. van der Heijden, Hoogleraar Sociale Tandheelkunde, Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Prof. dr. Geert van der Heijden draagt zorg voor de expertise op gebied van methodologie en studieopzet in het onderzoek. Als ervaren klinisch epidemioloog heeft hij een reeks gerandomiseerde studies en kosten-effectiviteitsevaluaties over meerdere onderwerpen succesvol begeleid. Naast inhoudelijke expertise draagt hij bij aan netwerkvorming en communicatie binnen dit project.

Prof. dr. G. van der Heijden en prof. dr. C. van Loveren zijn beiden promotor van Peggy van Spreuwel.
Dr. H. Duits, Lector Financieel-economische Advisering bij Innovatie, Hogeschool Utrecht

Dr. H. Duits is met het lectoraat Financieel-economische Advisering bij Innovatie (FAI) betrokken bij economische evaluatie van het project. Een docent en onderzoeker van dit lectoraat zal bijdragen aan de kostenevaluatie.

Dr. Wil van Erp

Dr. Wil van Erp is sinds 2011 onderzoeker bij het lectoraat Financieel-economische Advisering bij Innovatie. Binnen dit lectoraat houdt Wil zich bezig met toepassing en optimalisatie van management accounting & control informatie. In het bijzonder richt hij zich hierbij op toepassing en effecten van deze informatie in de zorgsector.

Sonja Barends
Sonja Barends is werkzaam als (operationeel) projectleider bij het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven en in die hoedanigheid ook van het project Gezonde Peutermonden. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project, het bewaken van de voortgang en het budget, en de rapportages aan de subsidiegever SIA Raak. Daarnaast verzorgt zij de communicatie met de consortiumpartners en andere betrokken partijen, de verspreiding van de resultaten en verder alles wat zich voordoet in het project.