Implementatiestudie

Implementatiestudie

Gezonde Peutermonden, van onderzoek naar de praktijk.

In dit project gaan we implementatie van de mondzorgcoaches op consultatiebureaus in Heerlen en Tilburg (helpen) opzetten, monitoren en evalueren.

Om de mondgezondheid van deze kinderen te verbeteren is de interventie Gezonde Peutermonden ontwikkeld. Op consultatiebureaus zorgt een mondzorgcoach (mondzorgprofessional) voor coaching en begeleiding van ouders van jonge kinderen bij het aanleren van gezonde eet-/ en mondzorg gedrag. Het effect hiervan wordt momenteel in een ‘clinical trial’ getest. De tussentijdse resultaten zijn veelbelovend en de interventie heeft enthousiaste reacties opgeleverd. Terwijl een definitieve trialuitkomst op zich laat wachten, nemen mondzorgpraktijken het initiatief tot samenwerking met Jeugdgezondheidszorg.

In de regio Heerlen en Tilburg is vanwege een hoog percentage van kinderen met tandbederf grote belangstelling en bereidheid van mondzorgprofessionals, gemeente, GGD en zorgverzekeraar om dit initiatief op te pakken. Zij vragen ons om hulp en ondersteuning bij interventie implementatie in hun regio. Naar aanleiding hiervan willen wij in samenwerking met deze partijen in beide regio’s de implementatie van Gezonde Peutermonden onderzoeken. Het doel daarbij is het krijgen van inzicht in de belemmerende en bevorderende factoren bij de implementatie van Gezonde Peutermonden. Zodoende wordt beoogd de ‘beste’ implementatiestrategieën te kunnen achterhalen. Door het verzamelen van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens middels ‘mixed methods’ wordt de context in kaart gebracht, gericht op factoren binnen en buiten de organisatie, kenmerken van de doelgroep en de zorgverleners. Scholing, een ‘toolkit’ en voorlichtingsmateriaal worden ontwikkeld en beschikbaar gesteld aan mondzorgprofessionals. Proces- en effectuitkomsten worden gemeten, waartoe gegevens worden verzameld voor, tijdens en na de implementatie van de interventie.

De vergaarde kennis over de implementatiestrategieën in de publieke gezondheidszorg en over kansen voor de preventieve mondzorginterventies buiten de mondzorgpraktijken is zeer relevant voor het werkveld en ook voor het onderwijs.

Stand van zaken

In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen voor de start van de implementatie. Uiteindelijk zijn in 2021 mondzorgcoaches gestart op verschillende consultatiebureaus in Tilburg en op een consultatiebureau in Heerlen. In de periode van september 2022 – oktober 2023 zal de proces en uitkomst evaluatie van de implementatie plaatsvinden. Hierbij zullen regelmatig locatiebezoeken plaatsvinden door het onderzoeksteam en worden er interviews uitgevoerd met ouders, mondzorgcoaches en JGZ medewerkers om inzicht te krijgen in de bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie van een mondzorgcoach op het consultatiebureau. Met deze informatie hopen we andere regio’s die graag een mondzorgcoach willen inzetten op het consultatiebureau te kunnen voorzien met alle handvaten die nodig zijn voor een succesvolle implementatie.