Archief

Programma werkveldavond GoAPP en GODIVA 20 maart 2017

Net als 2015 wordt ook in 2017 weer een reeks van drie werkveldavonden voor kinderfysiotherapeuten georganiseerd rondom de onderzoeksprojecten GODIVA en GOAPP. Deze avonden zijn bedoeld voor collega’s werkzaam in de praktijken en instellingen en iedereen die geinteresseeerd is in onderzoek naar de motorische ontwikkeling van kinderen van 0-18 maanden.

De eerste bijeenkomst is maandag 20 maart, van 18.00 tot 20.30 uur.

Programma

18.00 uur              Inloop met broodjes

18.30-19.15 uur    De invloed van omgeving en overtuigingen van ouders op de ontwikkeling van het kind

Interactieve workshop o.l.v. GODIVA-onderzoekers Marike Boonzaaijer en/of Imke van Maren-Suir.

19.15-19.45 uur     Wat kan de meerwaarde zijn van het gebruik van de Godivapp video-applicatie in de  praktijk?

Bespreking uitkomsten focusgroepbijeenkomst door GoAPP onderzoekers Kitty Meijer en/of Petra Nijmolen.

19.45-20.15 uur    Posterpresentaties van recent onderzoek door afstudeergroep 2016 masteropleiding  Kinderfysiotherapie

20.15-20.30 uur    Laatste nieuws en afsluiting

Locatie: HU, Heidelberglaan 7, Utrecht, Lokaal 0.021.

Graag vooraf aanmelden i.v.m. de catering via dit formulier

De volgende avonden zijn gepland op 23 mei en 12 oktober 2017. Voor het bijwonen van alle drie avonden worden 8 accreditatiepunten voor het Kwaliteitsdeel van het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF toegekend.

Voor inhoudelijke informatie: jacqueline.nuysink@hu.nl .