WP 4: Doorgroei en opschaling

Werkpakket 4 Doorgroei en opschaling

Het vierde werkpakket richt zich op een bredere klinische toepassing van het videoportal binnen een te ontwikkelen Community of Practice (CoP).

Een CoP is een relatief nieuwe samenwerkingsvorm van professionals rondom een deelgebied van de zorgpraktijk. CoPs kunnen onderling sterk verschillen van samenstelling en organisatiestructuur. Een veelvoorkomend doel is verbetering van de kwaliteit van het praktisch handelen. Vier generieke karakteristieken worden beschreven in de literatuur: sociale interactie, kennisdeling, kenniscreatie, bouwen van een identiteit. De CoP lijkt een interessante samenwerkingsvorm om een vervolg te geven aan het netwerk dat is opgebouwd in het GODIVA- en het GoAPP project.
Binnen dit werkpakket zal eerst een literatuuronderzoek gedaan worden naar passende modellen en best practices. Vervolgens zal, samen met de bij GoAPP betrokken praktijken en sleutelfiguren uit het Ontwikkelingsgerichte netwerk van de GODIVA-onderzoeksgroep en de experts uit het masteronderwijs een werkplan ontworpen worden gericht op de vorming van een Community of Practice ‘Ontwikkelingsgericht onderzoek bij zuigelingen’. Ontwikkeling van scholing rondom de toepassing van de innovatie is deel van de valorisatie. Participatie van de CoP binnen het longitudinale onderzoek van GODIVA behoort dan tot de reële mogelijkheden. De CoP zal een praktijkgroep zijn die door haar inbedding in een onderwijs- en onderzoeksomgeving een voortrekkersrol gaat vervullen voor potentieel nieuwe gebruikers.
Dit werkpakket biedt kansen tot een verregaande integratie van onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk, gebruik makend van gezamenlijk ontwikkelde ICT applicaties, implementatie op maat en doelmatige e-health.