WP 2: Implementatie van de innovatie

Werkpakket 2: Implementatie van de innovatie

De concrete uitdaging van werkpakket 2 is, om op basis van een diagnostische analyse van setting en doelgroep, en in co-creatie met hen te komen tot een selectie van implementatie strategieën en een passend en realistisch implementatieplan.

Effectieve implementatie van nieuwe waardevolle werkwijzen vereist een goede voorbereiding en een systematische aanpak. Een model dat voor implementatieprocessen in de gezondheidszorg veelvuldig toegepast wordt gebruikt is het model van Grol & Wensing. Het model kent de volgende stappen:
1. Ontwerpen van een voorstel tot verandering
2. Analyse van de doelgroep en de setting waarin de innovatie toegepast moet worden; knelpuntanalyse; identificatie van belemmerende en bevorderende factoren
3. Ontwikkeling en selectie van strategieën voor implementatie en borging
4. Ontwikkelen en uitvoeren van het implementatieplan
5. Evaluatie en bijstelling van het plan aan de hand van structuur-, proces- of uitkomstindicatoren.

Stap 2, 3 en 4 van dit model passen bij werkpakket 2. We onderscheiden hierbij deelonderzoek 2A, dat zich richt op de doelgroep en contextanalyse, en deelonderzoek 2B gericht op het helder krijgen van de implementatiestrategieën in de verschillende contexten. Deze strategieën zullen ingezet worden als pilot bij de 10 betrokken MKB-praktijken. Samen leveren zij een implementatieplan op voor het werkveld. Uitvoering en evaluatie van het uiteindelijke implementatieplan binnen het werkveld valt buiten het GoAPP project.