Cursus Ontwikkelingsgericht onderzoek bij Zuigelingen

Werk je als kinderfysiotherapeut met jonge kinderen ‘at-risk’? Met kwalitatief goed ontwikkelingsgericht onderzoek onderbouw je je keuzes en maak je je handelen transparant.

De nascholingsmodule `Ontwikkelingsgericht onderzoek bij Zuigelingen met de AIMS (OZA)’ voor kinderfysiotherapeuten die veel jonge kinderen zien at risk voor ontwikkelingsproblemen bouwt voort op de resultaten van de GODIVA studie.
Meer informatie en aanmelding.