Uncategorized

AIMS home-video methode beschikbaar voor kinderfysiotherapeuten

AIMS home-video methode beschikbaar voor kinderfysiotherapeuten Door de omstandigheden die de Coronacrisis met zich mee brengt, zien wij de vraag van het op afstand contact hebben met ouders en kinderen als kinderfysiotherapeut snel toenemen. Om kinderfysiotherapeuten te ondersteunen in het beoordelen en behandelen van de motorische ontwikkeling van zuigelingen op afstand, stelt het kenniscentrum van … Continued

HU Story GODIVA

  In het project GODIVA, Gross motor development of infants using home-video registration with the Alberta Infant Motor Scale (AIMS), is een methode ontwikkeld en getoetst, waarmee kinderfysiotherapeuten de motorische ontwikkeling van jonge kinderen via filmbeelden gemaakt door ouders kunnen volgen. Meer weten over de opzet en impact van het GODIVA project en de ontwikkeling … Continued

Cursus Ontwikkelingsgericht onderzoek bij Zuigelingen

Werk je als kinderfysiotherapeut met jonge kinderen ‘at-risk’? Met kwalitatief goed ontwikkelingsgericht onderzoek onderbouw je je keuzes en maak je je handelen transparant. De nascholingsmodule `Ontwikkelingsgericht onderzoek bij Zuigelingen met de AIMS (OZA)’ voor kinderfysiotherapeuten die veel jonge kinderen zien at risk voor ontwikkelingsproblemen bouwt voort op de resultaten van de GODIVA studie. Meer informatie … Continued

Europees Congres Kinderfysiotherapie

Europees Congres Kinderfysiotherapie Op 21, 22 en 23 november 2019 vond het eerste Europese Congres Kinderfysiotherapie plaats. Dit congres werd bezocht door bijna 200 deelnemers uit 20 verschillende landen In deze drie dagen is veel informatie uitgewisseld tijdens lezingen, workshops en posterpresentaties rond drie thema’s: Vroege ontwikkeling Fysieke fitheid en activiteit van kinderen met een … Continued

Symposium Kind en Beweging

  Symposium Kind en Beweging Vrijdag 3 november 2017 De hand-outs van de presentaties kunt u vinden via ondertaande link. Ook de film die ter afsluiting van de dag is vertoond kunt u bekijken. Hand-outs van de presentaties en workshops Afsluitende film      

Uitreiking NWO beurs Imke van Manen-Suir

Een tweede onderzoeker van het GODIVA project Imke van Manen-Suir heeft, net als Marike Boonzaaijer, een NWO beurs ontvangen, voor een promotietraject van 4 jaar voor 2 dagen per week, ingaande per 1 september 2016. Haar onderzoek richt zich op longitudinaal gemeten motorische ontwikkeling van prematuren. Promotoren zijn  prof. dr. Marian Jongmans (FSW, UU) en … Continued

Kinderfysiotherapeuten positief over videomethode HU project Godiva

De videomethode die is ontwikkeld in het onderzoeksproject GODIVA van Hogeschool Utrecht is positief onthaald door het werkveld van kinderfysiotherapeuten. Dat zegt Jacqueline Nuysink, senior onderzoeker van het Lectoraat Leefstijl en Gezondheid van Hogeschool Utrecht. De methode draait om door ouders gemaakte filmpjes, waarmee kinderfysiotherapeuten de motorische ontwikkeling van de kinderen kunnen volgen. De tweejarige … Continued

Subsidie Raak MKB GoAPP toegekend

De subsidieaanvraag bij SIA Raak voor het onderzoeksproject GoAPP (Godivapp Applied in Pediatric Primary care) is toegekend! Dit project is een vervolgonderzoek op GODIVA met als doel de implementatie van de Godivapp in de Kinderfysiotherapiepraktijken is toegekend. Het voorstel omvat 4 onderdelen: het technisch optimaliseren van de app, het opstellen  van een Implementatiestrategie, de ontwikkeling van … Continued