Uncategorized

Symposium Kind en Beweging

  Symposium Kind en Beweging Vrijdag 3 november 2017 De hand-outs van de presentaties kunt u vinden via ondertaande link. Ook de film die ter afsluiting van de dag is vertoond kunt u bekijken. Hand-outs van de presentaties en workshops Afsluitende film      

Start cursus Ontwikkelingsgericht onderzoek bij Zuigelingen

Dit najaar start voor de eerste keer de nascholingsmodule `Ontwikkelingsgericht onderzoek bij Zuigelingen met de AIMS (OZA)’ voor kinderfysiotherapeuten die veel jonge kinderen zien at risk voor ontwikkelingsproblemen. Deze cursus bouwt voort op de resultaten van de GODIVA studie. We hebben een dit voorjaar een try-out gedaan met onderzoekers en consortiumleden van GODIVA en zij … Continued

Uitreiking NWO beurs Imke van Manen-Suir

Een tweede onderzoeker van het GODIVA project Imke van Manen-Suir heeft, net als Marike Boonzaaijer, een NWO beurs ontvangen, voor een promotietraject van 4 jaar voor 2 dagen per week, ingaande per 1 september 2016. Haar onderzoek richt zich op longitudinaal gemeten motorische ontwikkeling van prematuren. Promotoren zijn  prof. dr. Marian Jongmans (FSW, UU) en … Continued

Kinderfysiotherapeuten positief over videomethode HU project Godiva

De videomethode die is ontwikkeld in het onderzoeksproject GODIVA van Hogeschool Utrecht is positief onthaald door het werkveld van kinderfysiotherapeuten. Dat zegt Jacqueline Nuysink, senior onderzoeker van het Lectoraat Leefstijl en Gezondheid van Hogeschool Utrecht. De methode draait om door ouders gemaakte filmpjes, waarmee kinderfysiotherapeuten de motorische ontwikkeling van de kinderen kunnen volgen. De tweejarige … Continued

Subsidie Raak MKB GoAPP toegekend

De subsidieaanvraag bij SIA Raak voor het onderzoeksproject GoAPP (Godivapp Applied in Pediatric Primary care) is toegekend! Dit project is een vervolgonderzoek op GODIVA met als doel de implementatie van de Godivapp in de Kinderfysiotherapiepraktijken is toegekend. Het voorstel omvat 4 onderdelen: het technisch optimaliseren van de app, het opstellen  van een Implementatiestrategie, de ontwikkeling van … Continued

Eindsymposium GODIVA druk bezocht

Op 23 januari was het eindsymposium van GODIVA. In de ochtend kwamen in een aantal lezingen de resultaten van het GODIVA onderzoek en het belang van onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen aan bod; in de middag zijn vier workshops gehouden over de training van de digitale score van de AIMS via de digitale scoringstool, … Continued

Werkconferentie met Johanna Darrah en Doreen Bartlett geslaagd!

Verslag Werkconferentie 15 en 16 februari 2016 In het kader van GODIVA is een tweedaagse werkconferentie georganiseerd met de ontwikkelaars en onderzoekers van de AIMS Johanna  Darrah en Doreen Bartlett uit Canada. De werkconferentie werd bijgewoond door de onderzoekers van het GODIVA project, leden van het consortium en  docenten van de andere masteropleidingen Kinderfysiotherapie. Tijdens … Continued

ICT-studenten maken apps voor kinderfysiotherapeuten

Studenten Informatica en Technische Informatica aan de FNT ontwikkelen meerdere ICT tools voor kinderfysiotherapeuten binnen de projecten GODIVA en Fit for the Future! van de Faculteit Gezondheidszorg. Respectievelijk een SIA RAAK Publiek en SIA RAAK Pro waar een samenwerking tussen het lectoraat Leefstijl en Gezondheid en het lectoraat Architectuur Digitale Informatie Systemen tot stand is … Continued