Ons team

Naast onderstaand team, zijn er nog veel meer mensen betrokken bij het GODIVA-onderzoek. Heeft u vragen over het onderzoek, kunt u contact opnemen via de mail.

 

20130607 HU FG lr-0553 Jacqueline Nuysink
Mijn achtergrond is Kinderfysiotherapie en Fysiotherapie wetenschap. Binnen de Hogeschool Utrecht ben ik sinds 2005 werkzaam als hoofd specialisatie Kinderfysiotherapie van de opleiding master Fysiotherapie. In 2012 ben ik gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op longitudinaal onderzoek bij prematuur geboren kinderen uit het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Als senior-onderzoeker ben ik verbonden aan het lectoraat Leefstijl en gezondheid van de Hogeschool Utrecht. (jacqueline.nuysink@hu.nl)
  Marike Boonzaaijer
Naast de opleidingen Fysiotherapie en Kinderfysiotherapie heb ik Klinische Bewegingspedagogiek gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Na 15 jaar als kinderfysiotherapeut in het St. Antonius Ziekenhuis (Utrecht/ Nieuwegein) te hebben gewerkt kan ik nu binnen de GODIVA studie op een andere manier een bijdrage leveren aan het vak. Voor de GODIVA studie ben ik gestart met het maken van instructiefilms voor ouders om hen te ondersteunen bij het zelf maken van de ontwikkelingsfilm van hun kind. Inmiddels ben ik gestart met mijn promotietraject, op basis van de NWO-docentenbeurs voor een periode van 5 jaar voor 2 dagen per week. Hiermee ga ik onder andere het pilot onderzoek uit GODIVA naar longitudinaal gemeten ontwikkeling voortzetten met een groter aantal kinderen en zal ik een grote groep op tijd geboren kinderen volgen in de tijd (GODVIA-KIT studie). Promotor is Marian Jongmans, Chiel Volman en Jacqueline Nuysink zijn mijn copromotoren. (marike.boonzaaijer@hu.nl)
Imke van Maren – Suir
Aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik Bewegingswetenschappen gestudeerd en heb daarna de opleiding Fysiotherapie en vervolgens Kinderfysiotherapie gevolgd. Als Kinderfysiotherapeut heb ik gewerkt in eerstelijns praktijken en ben weerkzaam geweest als kinderfysiotherapeut in De Hoogstraat Revalidatie. Daarnaast heb ik bij het Kenniscentrum van de Hoogstraat Revalidatie een implementatieproject geleid, genaamd @home. Inmiddels heb ik een NWO-docentenbeurs ontvangen, waarmee ik 5 jaar lang (deeltijd) onderzoek kan doen naar de vergelijking tussen Nederlandse en Canadese zuigelingen middels de Canadese normwaarden van het meetinstrument de AIMS (Alberta Infant Motor Scale) en het volgen motorische ontwikkeltrajecten van prematuur geboren zuigelingen (GODIVA-PIT studie). Mijn promotieteam bestaat uit promotoren Marian Jongmans en Linda de Vries en Janjaap van der Net en Jacqueline Nuysink als copromotoren. (imk.vanmaren-suir@hu.nl)
Petra Nijmolen Petra Nijmolen
Na mijn studie fysiotherapie heb ik Pedagogische Wetenschappen gestudeerd in Utrecht, waarbij ik aanraking kwam met de kinderfysiotherapie. Vervolgens heb ik in Breda de opleiding Kinderfysiotherapie gevolgd. Ik ben sinds 2001 met veel plezier werkzaam als kinderfysiotherapeut in een eerstelijnspraktijk en ben sinds 2009 bestuurslid van de NVFK (Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie), Hierbij heb ik vooral met het behartigen van de belangen van de kinderfysiotherapeut en de kinderfysiotherapie te maken. Binnen de GODIVA studie kan ik vooral een bijdrage leveren aan de inhoud van het vak Kinderfysiotherapie, waarbij ik ben een bijdrage heb geleverd aan de normeringstudie van de AIMS. (petra.nijmolen@hu.nl)
Symposium Faculteit Gezondheidszorg Sonja Barends
Als (operationeel) projectleider van GODIVA / Fit for the Future! ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering van het project, het bewaken van de voortgang en het budget, en de rapportages aan de subsidiegever SIA Raak. Daarnaast zorg ik voor de communicatie met de consortiumpartners en andere betrokken partijen, de verspreiding van de resultaten en verder alles wat zich voordoet in het project. (sonja.barends@hu.nl)