Ons team

Voor GODIVA zijn bij de Faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Utrecht twee onderzoekers aangetrokken, drs. Ellen van Dam en drs. Marike Boonzaaijer, de onderzoeksleider is dr. Jacqueline Nuysink.

 

20130607 HU FG lr-0553 Jacqueline Nuysink
Mijn achtergrond is Kinderfysiotherapie en Fysiotherapie wetenschap. Binnen de Hogeschool Utrecht ben ik sinds 2005 werkzaam als hoofd specialisatie Kinderfysiotherapie van de opleiding master Fysiotherapie. In 2012 ben ik gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op longitudinaal onderzoek bij prematuur geboren kinderen uit het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Als senior-onderzoeker ben ik verbonden aan het lectoraat Leefstijl en gezondheid van de Hogeschool Utrecht.
 Boonzaaijer,-Marike Marike Boonzaaijer
Naast de opleidingen Fysiotherapie en Kinderfysiotherapie heb ik Klinische Bewegingspedagogiek gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Na 15 jaar als kinderfysiotherapeut in het St. Antonius Ziekenhuis (Utrecht/ Nieuwegein) te hebben gewerkt kan ik nu binnen de GODIVA studie op een andere manier een bijdrage leveren aan het vak. Voor de GODIVA studie ben ik gestart met het maken van instructiefilms voor ouders om hen te ondersteunen bij het zelf maken van de ontwikkelingsfilm van hun kind.Marike Boonzaaijer is inmiddels gestart met haar promotietraject, op basis van de NWO-docentenbeurs voor een periode van 5 jaar voor 2 dagen per week. Marike gaat hiermee onder andere het pilot onderzoek uit GODIVA naar longitudinaal gemeten ontwikkeling voortzetten met een groter aantal kinderen. Promotor is Marjan Jongmans, Chiel Volman en Jacqueline Nuysink zijn haar copromotoren.
 imke Imke van Maren – Suir
Imke van Maren – Suir, kinderfysiotherapeut en bewegingswetenschapper. Imke is naast het GODIVA onderzoek ook betrokken bij de HU als docent van de minor Kind en ontwikkeling motoriek. Hiervoor was zij werkzaam bij het kenniscentrum van Revalidatiecentrum De Hoogstraat.
Petra Nijmolen Petra Nijmolen
Na mijn studie fysiotherapie heb ik Pedagogische Wetenschappen gestudeerd in Utrecht, waarbij ik aanraking kwam met de kinderfysiotherapie. Vervolgens heb ik in Breda de opleiding Kinderfysiotherapie gevolgd. Ik ben sinds 2001 met veel plezier werkzaam als kinderfysiotherapeut in een eerstelijnspraktijk en ben sinds 2009 bestuurslid van de NVFK (Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie), Hierbij heb ik vooral met het behartigen van de belangen van de kinderfysiotherapeut en de kinderfysiotherapie te maken. Binnen de GODIVA studie kan ik vooral een bijdrage leveren aan de inhoud van het vak Kinderfysiotherapie, waarbij ik ben gestart met een normeringstudie van de AIMS.
Symposium Faculteit Gezondheidszorg Sonja Barends
Als (operationeel) projectleider van GODIVA / Fit for the Future! ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering van het project, het bewaken van de voortgang en het budget, en de rapportages aan de subsidiegever SIA Raak. Daarnaast zorg ik voor de communicatie met de consortiumpartners en andere betrokken partijen, de verspreiding van de resultaten en verder alles wat zich voordoet in het project