Partners

Het onderzoek is gesubsidieerd door SIA-RAAK-publiek en duurt twee jaar. Binnen dit project werken professionals uit ziekenhuizen en kinderfysiotherapiepraktijken samen met de onderzoekers en opleiders aan zorginnovatie. Het onderzoek wordt geïnitieerd vanuit het Lectoraat Leefstijl en Gezondheid van de Hogeschool Utrecht.

Daarbuiten is nog een klankbordgroep betrokken, waarin ziekenhuizen, gezondheidscentra en praktijken Kinderfysiotherapie deelnemen.

Er is een consortium gevormd met de volgende partners:

partners_001