Werkgroep Kennisdisseminatie

Binnen de GODIVA studie houdt de Werkgroep Kennisdisseminatie zich bezig met het verspreiden van de nieuwe kennis en de ervaringen uit het project met het werkveld en de achterban van de consortiumpartners. Doel kenniscirculatie / kennisdisseminatie.
Kennis opgedaan met publiek geld moet ook weer ten goede komen aan de maatschappij. Binnen het project is kennis delen net zo belangrijk als het opdoen van nieuwe kennis door het doen van onderzoek. Omdat zowel kennisinstellingen als professionals en publieke instellingen partners zijn in het project wordt dit op een natuurlijke wijze gefaciliteerd.

Dit gaan we doen
Binnen het consortiumnetwerk maken we zoveel mogelijk gebruik van de netwerk partners. Zij worden via de nieuwsbrief en de website rechtstreeks op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Elke partner heeft weer een eigen achterban of netwerk. Zo participeren de beroepsvereniging NVFK en de regionale werkgroep van kinderfysiotherapeuten in het consortium. Zij hebben snelle communicatie kanalen met hun leden. In de klankbordgroep van GODIVA participeren inmiddels 36 praktijken Kinderfysiotherapie en enkele ziekenhuizen. Een aantal kinderfysiotherapeuten uit deze groep zijn tester of deelnemer aan een focusgroep in een van de studies. Via twee eigen symposia, workshops, werkveldbijeenkomsten, lezingen, congrespresentaties en publicaties wordt de kennis verder extern verspreid. Intern zal via de kennisinstellingen en de opleidingen de opgedane kennis geïntegreerd worden in het onderwijs. Studenten en docenten van de verschillende faculteiten participeren in het onderzoek.

Dit is al bereikt
Deze website is openbaar en heeft aparte pagina’s voor ouders, professionals en studenten. Inmiddels zijn vier nieuwsbrieven verstuurd, die elders op de website te lezen zijn en is een facebook pagina gestart met een openbaar gedeelte en een besloten deel waar ouders die deelnemen ervaringen kunnen uitwisselen. Er zijn 4 bijeenkomsten geweest waarin in totaal 12 kinderfysiotherapeuten uit de klankbordgroep getraind zijn in betrouwbaar afnemen van de AIMS. Zij zijn als tester ingezet in de studies. In 2015 zijn drie goedbezochte werkveldbijeenkomsten georganiseerd, waarover elders op deze website verslagen staan.

De onderzoekers hebben vijf (poster)presentaties gegeven op (inter)nationale congressen. Er is een minor Kind en ontwikkeling motoriek ontwikkeld voor het bachelor onderwijs, die in studiejaar 2014-‘15 twee keer gegeven wordt. In juni is het eerste GODIVA-symposium gehouden, waarin lezingen en workshops gegeven zijn. ICT-studenten van de FNT ontwikkelden de GODIVAPP.

De groep participerende praktijken en ziekenhuizen breidt gestaag uit, mede doordat deelnemende masterstudenten zelf werkzaam zijn in de beroepspraktijk.

Studentparticipatie
Participatie van studenten in het onderzoek is ook een middel voor kenniscirculatie. Op dit moment zijn 7 master studenten kinderfysiotherapie afgestudeerd met een thesis over een deelonderzoek. ook studiejaar 2015-16 zijn weer 6 masterstudenten actief betrokken voor hun afstudeeronderzoek en 1 bachelor fysiotherapie student. Daarnaast doen de studenten van de minor Kind en ontwikkeling motoriek en praktijkgericht onderzoek kleine onderzoeksprojecten doen binnen GODIVA. Vanuit de Faculteit Natuur en techniek zijn studenten Informatica in een van de techniek ontwerpgerichte projecten voor GODIVA betrokken.

 

Scholing werkveld

Gedurende dit project werd duidelijk dat scholing voor het werkveld zeer gewenst is, zowel als refresher, als ook om alle nieuwe ontwikkelingen te delen. Op dit moment wordt een korte scholing (2,5 EC) ontwikkeld waarbij blended learning principes toegepast zullen worden en de voor GODIVA ontwikkelde videotool ingezet kan worden. Het is de bedoeling dat de cursus najaar 2016 van start gaat.

 

Aan de werkgroep Kennisdisseminatie zijn de volgende personen verbonden:
dr. Jacqueline Nuysink, onderzoeksleider GODIVA, hoofd master kinderfysiotherapie en werkgroepleider
dr. Anjo Janssen, hogeschooldocent masteropleiding Kinderfysiotherapie
drs. Marike Boonzaaijer, onderzoeker en coördinator minor Kind en ontwikkeling
drs. Imke van Maren-Suir, onderzoeker en hogeschooldocent minor Kind en ontwikkeling

Adviesgroep:
dr. Inge-Lot van Haastert, WKZ
dr. Petra van Schie, NVFK
drs. Petra Nijmolen, onderzoeker en NVFK
Anneheleen van Leeuwen, Werkgroep Kinderfysiotherapie Midden Nederland