Werkgroep Longitudinale studie

Binnen de GODIVA studie houdt de Werkgroep Longitudinale studie zich bezig met een pilot studie naar het herhaaldelijk meten van grofmotorische ontwikkeling bij dezelfde kinderen. Hiermee willen we ontwikkelingsprofielen maken. Bij deze studie hoort ook dat we kijken of het voor ouders haalbaar is om regelmatig te blijven filmen en hoe we hen daar het beste in kunnen ondersteunen. Deze deelvraag wordt onderzocht door de Werkgroep Haalbaarheid en op die pagina besproken.

Doel Longitudinale studie
De pilotstudie Longitudinale ontwikkeling exploreert de vorm van de ontwikkelingsprofielen wanneer de grofmotorische ontwikkeling iedere twee maanden gemeten wordt bij gezonde, op tijd geboren zuigelingen vanaf de leeftijd van zes weken totdat zij goed loslopen.

Dit zijn we aan het doen

De METC heeft een niet-WMO verklaring afgegeven, zodat de studie begin november 2014 kon starten.

54 kinderen werden geïncludeerd. De ouders, die zich aanmeldden voor de studie, werd gevraagd om iedere twee maanden een filmopname van hun kind te maken. Hiervoor gebruikten zij het voor de validatiestudie ontwikkelde instructiemateriaal. Voor het opslaan en versturen wordt deels gebruik gemaakt van een beveiligde webapplicatie, die ontwikkeld is door de werkgroep Techniek en studenten van de FNT.

Een onderzoeker scoort vanaf video het motorisch ontwikkelingsniveau van dat moment met de AIMS.

De kinderen werden ingedeeld in twee groepen: één groep startte rond de zes weken en filmde dan vijf keer, nl. op 1.5, 3.5, 5.5, 7.5 en 9.5 maanden (+/- 1 week). De tweede groep startte rond de leeftijd van 8.5 maand, en filmde dan op 8.5, 10.5, 12.5, 14.5, en 16.5 maand. Op deze manier kan in tijdsbestek van 1 jaar toch het hele ontwikkelingsverloop van de AIMS (0-19 maanden) in kaart gebracht worden.

 

Aan het begin en het eind vullen ouders een korte vragenlijst in.

De longitudinale analyse van de scores op de AIMS zal met een linear mixed model analysis worden gedaan.

 

Procedure

Proefpersonen werden geworven via een open werving. Inclusie: gezonde voldragen kinderen; toestemming beide ouders; voldoende beheersing Nederlandse taal om instructies te begrijpen. Exclusie: Kinderen met (gediagnosticeerde) afwijkende motoriek.

Verwachte afronding pilot: begin 2016

 

Aan de werkgroep Longitudinale ontwikkeling zijn de volgende personen verbonden:
drs. Imke van Maren-Suir, onderzoeker en werkgroepleider
drs. Marike Boonzaaijer, onderzoeker Studenten master Kinderfysiotherapie en minor Kind en ontwikkeling motoriek.

Adviesgroep:
dr. Jacqueline Nuysink, onderzoeksleider GODIVA
dr. Inge-Lot van Haastert, afd. neonatologie, WKZ
prof. dr. Marian Jongmans, UU, FSW

dr. Chiel Volman, UU/FSW
drs. Cas Kruitwagen, statisticus Juliuscentrum UU