Werkgroep Normering

Binnen de GODIVA studie houdt de Werkgroep Normeringstudie zich bezig met de vraag of de Canadese normwaarden van de Alberta Infant Motor Scale (AIMS) wel toepasbaar zijn binnen de huidige  populatie van Nederlandse kinderen van 0 tot 19 maanden.

Doel Normeringstudie AIMS-NL
De normeringstudie stelt zich tot doel vast te stellen of de Canadese normwaarden van de AIMS  toepasbaar zijn voor de huidige populatie Nederlandse kinderen tussen 0 en 19 maanden.

Dit gaan we doen
De METC heeft een niet-WMO verklaring afgegeven, zodat de studie eind januari  2015 van start is gegaan. We gaan 450  kinderen eenmalig scoren op de AIMS aan de hand van  een filmopname die door ouders of een tester is gemaakt. De ouders, die zich aanmelden voor de studie, vragen we om één keer een filmopname te maken of te laten maken van hun kind. De ouders gebruiken het voor de validatiestudie ontwikkelde instructiemateriaal. Voor het opslaan en versturen van de film zal gebruik gemaakt worden van de beveiligde web portal, die ontwikkeld is door de Werkgroep Techniek en studenten van de FNT. Een onderzoeker scoort vanaf de video het ontwikkelingsniveau van het kind met de AIMS.

We gaan de proefpersonen werven via een open werving, net als bij de andere GODIVA studies. Eenmalige metingen uit de beide voorgaande GODIVA studies kunnen voor de normeringstudie studie ingezet worden.

Inclusie: gezonde voldragen en premature (8%)  kinderen tussen de 0 en 19 maanden, qua etniciteit een afspiegeling van de Nederlandse populatie; toestemming beide ouders; voldoende beheersing Nederlandse taal om instructies te begrijpen.

Exclusie: Kinderen met (gediagnosticeerde) afwijkende motoriek.

De scores van de Nederlandse kinderen zullen dan worden vergeleken met de scores van de Canadese kinderen.

Data-analyse:
De data-analyse van de scores op de AIMS zal op dezelfde wijze worden uitgevoerd als bij het recente Canadese herevaluatie-onderzoek, nl met de scaling-method.  De leeftijdsschaal van de Nederlandse kinderen wordt vergeleken met de originele schaal.

Verwachte afronding normeringstudie: eind 2017.

Aan de werkgroep Normering AIMS-NL zijn de volgende personen verbonden:
dr. Jacqueline Nuysink, onderzoeksleider GODIVA en werkgroepleider
drs. Imke van Maren-Suir, onderzoeker
Studenten master kinderfysiotherapie en praktijken klankbordgroep

Adviesgroep:
dr. Inge-lot van Haastert, kinderfysiotherapeut en orthopedagoog WKZ
dr. Floris Groeneveld, Neonatoloog, WKZ
prof. dr. Marian Jongmans, FSW, UU
drs. Cas Kruitwagen, statisticus Juliuscentrum UU

 

poster nb