Sustainable Campus Challenge — dag 1

Sustainable Campus Challenge — dag 1

Tijdens de Sustainble Campus Challenge zullen maar liefst 130 studenten van ROC Midden- Nederland, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht zich buigen over de toekomstvisie van het Utrecht Science Park. Bij deze een terugblik op de maandag, de aftrap van de week.

Een event organiseren in tijden als deze vergt een gedegen voorbereiding, vandaar vindt de opening van het evenement online plaats. Via een live-verbinding bijt medeorganisator Jens Gijbels het spits af. Achter een tafel voorzien van spatschermen en via livestream ontvangt hij o.a. Renate Hilhorst van Design Innovation Group en Martine Sluiter van de afdeling ruimte van Gemeente Utrecht.

Laatstgenoemde heeft de portefeuille Utrecht Science Park voor haar rekening. Dit stuk Utrecht beoogt een flink groei, die in 2040 gerealiseerd moet zijn. Het gebied wil plaats gaan bieden aan 60.000 nieuwe woningen en 85.000 extra banen. Deze groei moet in harmonie met natuur, bereikbaarheid en leef-, werk- en studeercomfort gaan. Om die reden wordt er gewerkt aan een omgevingsvisie. De vraagstukken waar de gemeente zich over buigt zijn voor een groot gedeelte gelijk aan de onderwerpen waar de studenten aan zullen werken.

Na de opening krijgen de studenten de ruimte om zich te verplaatsen naar het NBC congrescentrum in Nieuwegein. Om alles in veilige banen te leiden zijn de 130 deelnemers bij aankomst in vier groepen verdeeld. Iedere groep heeft voor de duur van de Sustainble

Campus Challenge een eigen zaal toegewezen gekregen. Op deze manier is contact tussen mensen uit verschillende groepen uitgesloten. Alle aanwezigen dragen een mondkapje zolang zij niet plaats hebben genomen aan hun toegewezen tafel.

De aanwezige groepen gaan meedenken over de toekomstvisie van het Science Park. Dat gebeurt in vier verschillende deelthema’s met elk hun eigen vraagstukken, deze zien er als volgt uit:

– Circulariteit: Hoe brengen we de afvalproductie tot een minimum door inzet van recycling. Dit vraagstuk komt vanuit de Universiteit Utrecht en wordt ondersteund door experts van TNO en het RIVM, beide organisaties die gevestigd zijn op het USP.

– Leefbaarheid: Hoe betrekken we de buitenruimte binnen de bedrijvigheid, ten behoeve van een gezondere campus? Gemeente Utrecht zal betrokken zijn bij dit deelthema en leunt hierbij op expertise van het RIVM.

– Energie: Hoe kunnen we het energiegebruik van de bewoners terugbrengen? Alle huisvesting op het USP valt onder SSH, zij zullen aanwezig zijn als expert bij deze groep.

– Mobiliteit: Hoe werken we toe naar meer spreiding van verkeer en reducering van de drukte op de weg, zonder dat dit ten koste gaat van de levendigheid? Goed op weg, een overheidsproject gericht op het in juiste banen leiden van het wegverkeer, is aangesloten bij dit deelthema.

Tijdens de eerste dag zullen de deelnemers voornamelijk verdieping krijgen in de thema’s waar zij aan werken. “Het bijzondere is dat er studenten van verschillende niveaus samenwerken met allen een eigen zienswijze en opleiding. Dat levert onbegrip en frictie op, maar uiteindelijk is de samensmelting en verzoening onvermijdelijk.” Weet Erik Mooij uit ervaring. Hij is onderdeel van de Utrecht Challenge Alliantie, welke ook verantwoordelijk is voor de organisatie van de Sustainble Campus Challenge. Hij vervolgt: “De plannen die deze week gemaakt worden kunnen daadwerkelijk leiden tot pilots.”

 

Meer informatie over de Sustainable Campus Challenge vind je op de website van HU Duurzaam Doen.

Switch to English English