Healing Environment

Al in een ver verleden, 400 v. Chr., werd er gesproken over de relatie tussen de gebouwde omgeving en de mens. Over hoe de gebouwde omgeving van invloed is op het welzijn en de gezondheid van mensen en hoe de omgeving de zorg kan ondersteunen. Meer recent werd er geschreven over de symptomen van het “Sick Building Syndrome” (SBS) in relatie tot het binnenmilieu van gebouwen. Beschreven symptomen van SBS zijn bijvoorbeeld droge ogen en hoofdpijn. Soort gelijke problemen kunnen zich ook voordoen in zorgomgevingen, zoals een ziekenhuis.

De ontwikkelingen, van de laatste jaren, in de gezondheidszorg hebben er voor gezorgd dat de aandacht voor de gebouwde omgeving alleen maar is toegenomen.Gebouwen kunnen mensen niet beter maken, maar een gebouw kan wel een bijdrage leveren aan het herstel en het welbevinden van mensen. Een prettige, gezonde en aangename omgeving kan bijdragen aan het reduceren van stress, het verminderen van pijn en het verlagen van de werkdruk bij zorgprofessionals. De positieve effecten die de gebouwde omgeving kan hebben, zorgen er voor dat dit steeds meer onder de aandacht komt van zorgprofessionals, consultants en architecten.

Een plek waar waar de interactie tussen persoon (bijv. patiënt en medewerker) en de fysieke omgeving een positief effect heeft op het genezingsproces en het welbevinden, wordt een Healing Environment genoemd. Bij een Healing Environment staat centraal het creëren van een omgeving waar patiënten, familie en bezoekers zich op hun gemak voelen én waar zorgprofessionals hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren op een prettige manier.

Het Meander Medisch Centrum in Amersfoort heeft het zo genoemde Healing Environment concept toegepast in het nieuwe ziekenhuis dat eind 2013 in gebruik is genomen. Het Meander streeft ernaar dat het herstel van patiënten mede wordt bevorderd door het gebouw en dat haar werknemers een prettig werkklimaat ervaren, wat dan een bijdrage levert aan de kwaliteit van de zorg. Om dit te kunnen realiseren heeft het Meander bij de nieuwbouw van het ziekenhuis bijvoorbeeld aandacht bestaand aan de route door het gebouw en heeft het gekozen om alleen maar eenpersoonskamers te realiseren.

Het Healing Environment concept is dus toe te passen op de indeling en inrichting van gebouwen/ruimtes, maar kan ook worden toegepast om meubilair te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het ziekenhuisbed, deze is zo ontworpen dat een patiënt zoveel mogelijk zelfstandig kan functioneren, tegelijkertijd worden de werkzaamheden van zorgprofessionals daarmee verlicht. Het ziekenhuisbed kan daarnaast gezien worden als hulpmiddel voor de professional en kan deze bijdrage aan de werkbeleving. Werkbeleving kan dan ook worden gezien als onderdeel van het Healing Environment concept.

Om een Healing Environment te kunnen realiseren is het belangrijk om hier al in een vroegtijdig stadium van het bouwproces rekening mee te houden. Bij ieder nieuw plan, zowel een nieuwbouwplan als een renovatieplan, is het belangrijk om goed te weten wat de daadwerkelijke wensen en behoefte van alle gebruikers zijn. Wanneer deze aan het begin duidelijk worden, kunnen deze integraal worden meegenomen in het bouwproces. Dit geeft dus aan dat het Healing Environment concept een samenhang is van verschillende aspecten, die samen het Healing Environment concept vormen. Belangrijk is ook om rekening te houden met de processen die zich binnen het gebouw gaan afspelen, zoals zorgprocessen.

Een groot gedeelte van de aspecten binnen Healing Environment is practise-based en (nog) niet evidence-based, er is dan ook niet één waarheid over het concept. Maar de interactie tussen het gebouw, de gebruiker en het proces wordt een Healing Environment genoemd.

Verwijzingen:
Huisman, E.R.C.M., Morales, E., van Hoof, J., Kort, H.S.M. (2012). Healing Environment: A review of the impact of the physical environmental factors on users. Building and Environment, 58, 70 -80, doi: 10.1016/j. buildenv.2012.06.016.
Huisman, E.R.C.M. & Kort, H.S.M. (2012). Healing environments en domotica. In J. van Hoof & E.J.M. Wouters (Eds.), Zorgdomotica (pp. 94-98). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Huisman, E.R.C.M. & Kort, H.S.M. (2014). Healing environment in de praktijk. Tijdschrift voor Ergonomie, 39(1), 15-18.
Voor overige publicaties, klik hier

Voor meer informatie over de aspecten van een Healing Environment kunt u klikken op één van de onderstaande blokken.

Veiligheid
 
Privacy
 
Comfort & Familie steun
 
Omgeving & Locatie
 
Domotica
 
De eenpersoons patiëntenkamer