Praktijkonderzoek & Publicaties

Praktijkgericht onderzoek
Essentiƫle voorwaarde voor al het onderzoek is dat de vraag uit de praktijk komt, of daarin zonder meer herkend wordt als relevant. De resultaten van onderzoek door een kenniscentrum leiden zo niet alleen tot wetenschappelijke inzichten, maar worden ook gebruikt in de beroepspraktijk.

De lectoraten dragen hun kennis actief over naar partners in de beroepspraktijk door middel van lezingen, congressen, presentaties en workshops. Verankering in de praktijk is verder gegarandeerd doordat lectoren op uiteenlopende wijze betrokken zijn bij genootschappen en zorginstellingen op hun vakgebied, en met verschillende zorginstellingen en ziekenhuizen convenanten hebben gesloten. Vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk nemen op eigen verzoek en op verzoek van het kenniscentrum deel aan onderzoek en werken actief mee in de kennisontwikkeling, waardoor kenniscirculatie tot stand komt.

Resultaten voor het onderwijs
Lectoren, experts binnen hun vakgebied, zijn de dragende krachten van het kenniscentrum. Zij zetten kennis en ervaring in voor onderzoek en innovatie binnen de beroepspraktijk. De lectoren worden gesteund door onderzoekers, die hun functie doorgaans combineren met die van docent. Deze combinatie leidt tot goede verbindingen tussen de lectoraten en opleidingen, en tot overdracht van nieuwe kennis uit het onderzoek naar het onderwijs.

Hogeschool Utrecht stimuleert haar docenten om in onderzoek te participeren en zelf promotieonderzoek te verrichten binnen hun vakgebied. Ook worden veel studenten actief betrokken bij het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek, mede hierdoor gaan zij goed voorbereid de beroepspraktijk in.

Kennis delen
De lector en de onderzoekers delen hun kennis met studenten, docenten, onderzoekers en beleidsmakers. Maar ook met beroepsbeoefenaars: binnen zorginstellingen, binnen de techniek (bijvoorbeeld productdesigners) en in de installatiebranche. Daarbij is er sprake van tweerichtingsverkeer: al deze partijen werken mee aan het onderzoek.

Uit alle projecten/onderzoeken komen afstudeerverslagen en/of publicaties voort, zo ook voor het HEZO en het BEZO project.