Start Pilot Honourscursus Interprofessioneel Samenwerken

In april 2017 starten we een pilot honourcursus interprofessionele samenwerking in zorg en welzijn. 12 studenten vanuit de gezondheidszorg en welzijn opleidingen van de HU kunnen hieraan deelnemen. Door middel van kennisclips, workshops en stages maken zij individueel en vanuit hun leerteam kennis met en leveren een bijdrage aan interprofessioneel samenwerking in de zorg.

De honourscursus is een pilot met het doel om onderwijs te ontwikkelen voor alle studenten van de gezondheidszorgopleidingen. De honoursstudenten vormen in deze pilot dan ook deels onze collega’s, ze denken mee over de inhoud, geven feedback op het aanbod, sturen mee, evalueren en kunnen actief om aanpassingen vragen die aansluiten bij de projecten die zij oppakken. Samen ontdekken we waarom interprofessioneel samenwerken steeds noodzakelijker wordt in zorg en welzijn, hoe professionals samen met de burger doelgericht kunnen samenwerken en wat daarbij ter ondersteuning aan harde en zachte tools en middelen kan worden ingezet.

Omdat het een honourscursus betreft laten we de studenten vrij in de toetsvorm. Aan de hand van opgestelde learning outcomes en eigen leerdoelen, en met coaching van docenten en het eigen leerteam, bedenken ze zelf hoe ze hun leeropbrengsten het beste kunnen aantonen.

Wij hebben er erg veel zin in en kijken uit naar mooie bijdragen en ervaringen!

Josca Snoei en Linda van den Broek