Bijeenkomst 1 – 21 april 2017

Vandaag hielden we onze eerste bijeenkomst van deze pilot over Interprofessioneel samenwerken. Vanuit de HU zijn onze docenten Linda van den Broek en Josca Snoei. De studenten zijn Jorike van den Brink, Par Otaredian, Sonja Jongeling, Eefje Huijtker, Nadie van Beek en Julian Boon.

We begonnen deze bijeenkomst met een korte kennismakingsronde, waarbij na een kort interview, de persoon naast je jouw ging voorstellen aan de rest. Er werd duidelijk gemaakt dat dit een pilot is, waarbij wij als studenten ook de mogelijkheid hebben om de cursus vorm te geven en bij te stellen/ aan te vullen. We gingen in op wat interprofessioneel samenwerken nu eigenlijk inhoudt, en wat het verschil is met multidisciplinair samenwerken. We besproken wat de gewenste vorm is om de zorgvrager te noemen; patiënt, cliënt, burger, of zorgvrager. Bij interprofessioneel samenwerken is communicatie erg belangrijk, iedere zorgverlener dient dezelfde taal te spreken. Bij interprofessioneel samenwerken leert iedereen van elkaar en stijgt de kennis van elkaars discipline. Het is belangrijk om samen verantwoordelijkheid te dragen voor de behandeling van de zorgvrager. Preventie van (nog onbekende) ziektebeelden kan een bijkomend positieve ontwikkeling van deze manier van samenwerken zijn. Een belangrijk punt bij deze manier van samenwerken is bepalen of aanwijzen van de persoon die de regie voert over de behandeling van de zorgvrager. Moet de zorgvrager zelf de regie hebben? Moet een van de professionals regiebehandelaar zijn en bepalen wat er daadwerkelijk gebeurt?

We hebben een zelfbedachte casus nagespeeld waarbij de zorgvrager zijn rechterarm en rechterbeen niet kan bewegen, spraakproblemen heeft en mentale kwalen heeft. Zijn vrouw heeft de rol van zijn mantelzorger en vertegenwoordigt hem in de omgang met de zorgprofessionals. Het lastige was om te bepalen waar de zorgvrager of diens mantelzorger bij aanwezig dient te zijn. In welke mate moet deze persoon betrokken worden in de overleggen van de zorgprofessionals? Hoe komen de zorgprofessionals aan al hun benodigde informatie van de zorgvrager?

Onze volgende bijeenkomst is op vrijdag 12 mei 2017.

Julian Boon.