3e bijeenkomst IPS 12/4

Gister was alweer de derde bijeenkomst van de cursus “Interprofessioneel samenwerken”. Bij deze bijeenkomst waren ook twee studenten uit het vorige semester van de cursus aanwezig. Zij kwamen een korte uitleg/presentatie geven over de projecten waar zij aan gewerkt hebben binnen de cursus en deelden hun ervaringen daarover. Het was erg leuk om wat meer informatie over de projecten te krijgen, maar wat met name leuk was om te zien, was hun enthousiasme over de projecten. Beide stonden met een brede glimlach voor de groep.

Zo vertelde Ilse over het project “Welzijn op recept” waarbij ze een betere verbinding wilden creëren tussen zorg en welzijn ten behoeve van de patiënt. Het ging in dit project om patiënten met een lage SES (Sociaal Economische Staat) in de Utrechtse wijken Ondiep en Zuilen. Uiteindelijk heeft ze samen met haar groep een kwalitatieve interviewlijst ontwikkeld en zijn ze hier ook mee naar Buurthuis De Speler en Huisartsenpraktijk De Dame geweest. Het vinden van respondenten was nog lastig, want de inwoners lieten zich in het buurthuis niet gemakkelijk apart nemen. In de huisartsenpraktijk was het hen wel gelukt de inwoners apart te nemen, maar dit leverde helaas maar 4 respondenten op. Aan ons de taak om de praktijk in te gaan en met behulp van de ontwikkelde interviewvragen respondenten te verkrijgen en daarbij in gesprek te gaan met opdracht gever Ernst-Jan Wind, GEZ-coördinator Ondiep en Zuilen te Utrecht en ZZP’er ingehuurd door Gemeente Utrecht.

Jelle vertelde dat hij samen met Hozan en Elçin heeft gewerkt aan het project “Colour The Rainbow”, een project van Veysel Tan. Het project verzorgt in verschillende Asielzoekerscentra Sport-, Spel- en Snoepdagen om de kinderen in de AZC’s een mooie dag te laten beleven. Zo zijn zij samen naar een AZC in Almelo geweest tijdens zo’n Sport-, Spel- en Snoepdag. Aangezien Hozan Optometrie studeert, kwamen ze op het idee om op die dag oogtesten bij de kinderen af te nemen. Op deze manier kan een eventuele afwijking snel worden geconstateerd. Van de kinderen bij wie Hozan een (lichte) afwijking constateerde, hebben ze de ouders op de hoogte gebracht en advies gegeven. Jelle had zijn verhaal ondersteund doormiddel van een zelfgemaakt filmpje waarin hij ons een kijkje liet nemen bij wat zij die dag hadden meegemaakt en daarnaast liet hij ook een stukje zien van hun eindpresentatie. Zij hadden deze presentatie op een creatieve manier gepresenteerd door gebruik te maken van toneel. Heel creatief! Op dit moment is het project “Colour The Rainbow” een draaiboek aan het ontwikkelen voor deze Sport-, Spel- en Snoepdagen. Aan ons de taak om ons steentje bij te dragen aan het helpen ontwikkelen van dit draaiboek en de Sport-, Spel- en Snoepdagen te koppelen aan onze discipline (of aan die van onze projectgenootje(s)) en dit duurzaam weten te verbinden.

Daarna was het tijd om ons creatief denken aan het werk te zetten. We kregen de opdracht om een woord te roepen dat in ons naar boven kwam en hier vervolgens het beeld dat deze woorden in ons opriepen te tekenen. Zo moesten wij ons beeld tekenen van Spanje, de regenboog, helpen, bikini en Sinterklaas en dat gaf de leukste, grappigste en creatiefste creaties. Deze creaties waren allemaal verschillend, want de beelden die de woorden opriepen waren niet voor iedereen gelijk.

Toen was het tijd voor de kennischunks. Op verschillende manieren presenteerden we elkaar een stukje theorie dat te maken had met interprofessioneel samenwerken om onze kennis over interprofessioneel samenwerken te verbreden. Zo werd er een presentatie gegeven over hoe je een goede samenwerking in stand kan houden, een presentatie over de verschillende teamrollen van Belbin, was er een presentatie waarin een casus uit de praktijk werd besproken en werden op een interactieve manier stellingen over professioneel samenwerken besproken. Daarbij kregen we de opdracht om ons beeld van deze presentaties te tekenen. Hierdoor maken er de theorie meer ‘eigen’ en hebben we iets, voor onszelf herkenbaar, om later op terug te kunnen vallen als we met onze eigen projecten aan de slag gaan.

(Een van de tekeningen van de 4 kennischunks)

Als laatste kregen wij nog informatie over de verschillende projecten waarin we dit semester aan kunnen werken. Zo kunnen we naast het project “Welzijn op recept” en “Colour The Rainbow”, ook onze handen uit de mouwen steken bij de projecten “Verborgen bagage” en “Patient Journey”. Hieronder een korte uitleg van deze laatste twee projecten:

  • “Verborgen bagage”

In de gemeente wonen er ‘gesloten groepen’ met vaak ‘verborgen bagage’ (taalachterstand, culturele aspecten, familiaire banden, etc.) die met gezondheidsvragen naar de medewerkers van de gemeente gaan, omdat ze andere organisaties en zorgprofessionals weinig vertrouwen. Aan ons de taak om de ‘gesloten groepen’ laagdrempelig te benaderen, observeren, analyseren en beter te begrijpen. Waarna wij samen met U-centraal en zorgprofessionals uit de wijk een gerichte gezondheidsvoorlichting zullen ontwikkelen die aansluit bij de belevingswereld van deze inwoners.

  • “Patient Journey”

In de wijk Ondiep herkennen zorgprofessionals vraagstukken bij patiënten die ze gezamenlijk willen aanpakken. Deze vraagstukken gaan over ‘wicked problems’ als eenzaamheid, een toenemende mate van obesitas, steeds slechtere gebitten bij jonge kinderen etc. Er is door de zorgprofessionals al een gezamenlijk beeld ontwikkeld bij deze patiënten die zijn samengevat in de vorm van ‘persona’. Aan ons de taak om deze ‘persona’ in kaart te brengen aan de hand van een ‘patient journey’: het in kaart brengen van ‘een dag in het leven van…’. Met deze ‘patient journey’ willen de zorgprofessionals meer grip krijgen op deze patiënten om als input te gebruiken voor innovatieve ideeën rondom deze patiëntengroepen.

(De 4 mogelijke projecten waaruit wij mogen kiezen)

Het was weer een leuke en leerzame bijeenkomst. Nu komt het lastigste: een keuze maken tussen al deze leuke projecten!

Reageer