Ondersteuning bij het studeren

Als je studievertraging oploopt

In jouw leven kan sprake zijn van omstandigheden die het voor jou lastiger maken om te studeren. Je wilt liever niet dat dit vertraging in je studie veroorzaakt. Bespreek je situatie daarom direct met je studieloopbaanbegeleider of leerteambegeleider.

In overleg met je studieloopbaanbegeleider of leerteambegeleider ga je na wat de oorzaak is en wat je kunt doen om studievertraging te voorkomen. Je begeleider kan aangeven welke ondersteuning er vanuit de opleiding mogelijk is. Ook kan de studieloopbaanbegeleider of leerteambegeleider je helpen een goede studieplanning te maken, als je al studievertraging hebt, zodat je de opgelopen achterstand kan inhalen.

Naar de studentendecaan

Afhankelijk van de oorzaak verwijst de studieloopbaanbegeleider of leerteambegeleider je ook naar de studentendecaan, bijvoorbeeld als je een functiebeperking hebt of als er bijzondere omstandigheden, zoals ziekte, familieproblemen of psychische problematiek spelen.

Naar de decaan gaan is nodig als je voorzieningen wilt aanvragen die jou helpen om het studeren makkelijker te maken. Meld je tijdig, het liefst voordat je vertraging oploopt. Mocht je een negatief bindend studieadvies krijgen, dan is het belangrijk dat je kunt aantonen waar dit door veroorzaakt werd en dat je er alles aan gedaan hebt om vertraging te voorkomen.

De studentendecaan kan je ook helpen met zaken als een uitstel van de studeertermijn of extra financiële ondersteuning vanuit het profileringsfonds.

Als je financiële problemen door studievertraging hebt, bespreek dit dan met de studentendecaan. Samen met de studentendecaan kan je kijken wat de situatie is en wat er nodig is om de gevolgen te beperken.

Je maakt een afspraak met de studentendecaan via de mail: decanaat@hu.nl. Of bel van dinsdag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur met 088 – 4813322 voor het maken van een afspraak. De lijn is alleen bedoeld voor het maken van afspraken, niet voor het beantwoorden van vragen. Wat je met de studentendecaan bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld.

Consequenties van studievertraging

In principe kan je langer over je studie doen, maar het heeft wel financiële consequenties. Let ook op dat in bepaalde gevallen de geldigheid van behaalde studieresultaten na zes jaar kan vervallen. Cursussen waarvoor dit geldt, staan in de studiegids. Als de geldigheid van bepaalde studieresultaten verloopt, kun je onder bepaalde voorwaarden (raadpleeg OER en Studiegids) een verzoek indienen bij jouw examencommissie voor het verlengen van deze studieresultaten.

Zelf aan de slag?

Door de HU worden er verschillende online Mirro modules aangeboden die jouw handvatten en tips kunnen geven. De modules bieden jou de mogelijkheid om zelfstandig en anoniem aan je mentale gezondheid te werken. Vanzelfsprekend wordt al jouw informatie vertrouwelijk behandeld. Via deze link kom je terecht bij alle modules. Er is een divers aanbod, heb je bijvoorbeeld geldzorgen (door corona)? Neem dan een kijkje bij de module geldzorgen of grip op coronastress.

Switch to English English