Net het diploma binnen en nu al een gastcollege - Jochem van Kranenburg