Projectonderwijs

Projectonderwijs

Hogeschool Utrecht ziet duurzaamheid niet alleen als een logische keuze, maar als onze verantwoordelijkheid. Voor nu en voor de generaties die na ons komen. We zijn niet alleen duurzaam in onze gebouwen en onze omgang met de omgeving, maar ook in ons onderwijs en onderzoek. De Hogeschool Utrecht heeft zich geconformeerd aan de sustainable development goals van de VN. Deze 17 doelen hebben allen ook een duidelijke link met IT. Daarom zoeken we binnen het projectonderwijs nadrukkelijk de connectie met de SDG’s. In de volgende link worden de SDG’s verder toegelicht.

Duurzame projecten

Voor ons projectonderwijs zijn we op zoek naar opdrachtgevers van projecten met een positieve impact op mens, milieu en maatschappij binnen het domein van de informatie en communicatie technologie.

Studenten gaan in een projectgroep de opdracht uitvoeren voor de opdrachtgever. Een studentenprojectgroep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 studenten. Studenten werken gedurende 20 weken aan het project. Dit zal ook gedeeltelijk op de locatie van de opdrachtgever zijn.

Er zijn verschillende eisen aan de projecten. De studenten moeten hun vereiste competenties kunnen bereiken. Dus het niveau en complexiteit moeten gewaarborgd zijn. Het moet natuurlijk ook een haalbaar project zijn. Naast het project volgen studenten ook zogenaamde kennissessies om hun competenties te vergroten, daarom is een student niet voor 40 uur per week inzetbaar voor het project.

Er zijn twee instapmomenten voor de projecten, in september en februari. De projecten lopen gedurende 20 weken. Het komende instapmoment is september 2022. Zie aanmelden opdracht voor meer informatie over het aanmeldproces

Semester Studenten Dead-line aanleveren opdracht
Business IT and Management (BIM), Data semester BIM (2de jaar), feb-2023 6 januari 2023
Software Development (SD), 4e semester SD 2de jaar, feb 2023 6 januari 2023
Cyber Security and Cloud (CSC), 4e semester CSC 2de jaar, feb 2023 6 januari 2023
Innovation HBO-ICT breed (3de jaar), feb 2023 6 januari 2023
Open-ICT HBO-ICT breed (2e en 3e jaar), feb 2023 6 januari 2023
Master Human-Centered Artificial Intelligence Master, sep-2022 6 januari 2023

Voor meer informatie over de afstudeerrichtingen kijk onder het menu “Opleiding

studenten-samenwerken-2