Honours_studenten_aan_het_werk

Over Honours - voor wie?

HU Honoursonderwijs is voor alle studenten, die meer willen en meer kunnen dan het reguliere onderwijsprogramma biedt. Je bent proactief, nieuwsgierig, creatief, ondernemend, volhardend en geëngageerd. Je bent op zoek naar extra uitdaging en je wilt over de grenzen van je opleiding heen kijken. Honours biedt kansen om je te verbreden, te verdiepen en te verbinden met studenten van andere opleidingen. Dit vraagt natuurlijk extra inspanning maar vooral motivatie!

Inschrijven voor Honours

WAAROM – Voordelen

Meedoen aan honoursprogramma’s of -projecten heeft veel voordelen:

  1. Je ontdekt je talenten en ontwikkelt ze verder;
  2. Je creëert waarde of impact voor het werkveld of de samenleving door een innovatieve aanpak;
  3. Je verhoogt jouw waarde op de arbeidsmarkt met een honourscertificaat bij je diploma.

WAARTOE - Ster of certificaat

Sterren
Met honoursprestaties op de HU kun je sterren verdienen, geen studiepunten of cijfers. Eén ster staat voor een inspanning van 100 tot 140 uur. Je bepaalt zelf of je voor één enkele ster, een paar sterren of het honourscertificaat gaat.

Je kunt de beoordeling voor je honoursprestatie bij je honoursdocent aanvragen. Gebruik daarvoor het formulier dat voor alle studenten voor alle soorten honoursprestaties is bedoeld: Aanvraag- en beoordelingsformulier HU Honours maart 2019

Honourscertificaat
Heb je vijf (willekeurige) sterren behaald? Dan kun je het eindassessment doen, waarbij je aantoont dat je een potentiële “leading professional in waardecreatie” bent voor de beroepspraktijk en samenleving. Bij een positieve eindbeoordeling van je eindopdracht ontvang je het honourscertificaat bij je diploma.

WAT – Honoursonderwijs

De HU heeft een breed palet aan honoursonderwijs, dat je volgt naast je opleiding. Dat vraagt een extra tijdsinvestering. Je kunt kiezen voor een volledig honoursprogramma of voor een extra prestatie bij een cursus van je opleiding. Ook kun je meedoen met een honoursproject of met een geheel eigen idee komen. Je kunt je eigen honoursroute uitstippelen en kiezen uit alle soorten honourstrajecten.