Honours_studenten_aan_het_werk

Over Honours - voor wie?

Het honoursonderwijs op de HU is voor alle nieuwsgierige studenten die meer willen en meer kunnen naast hun opleiding. Je bent proactief, creatief, ondernemend, volhardend en geëngageerd. Je bent op zoek naar extra uitdaging en je wilt over de grenzen van je opleiding heen kijken. Honours biedt kansen om je te verbreden, te verdiepen en te verbinden met studenten van andere opleidingen. Dit vraagt natuurlijk extra inspanning maar vooral motivatie!

Inschrijven voor Honours

HOEZO Honours?

Waarom zou je meedoen aan Honours?

  1. Je ontdekt je talenten en ontwikkelt ze verder.
  2. Je bent op zoek naar extra uitdaging en verbreedt graag je horizon.
  3. Je werkt graag samen met studenten van andere opleidingen.
  4. Je wilt impact creëren voor het werkveld of de samenleving.
  5. Je bent nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen en ervaringen.
  6. Je verhoogt jouw waarde op de arbeidsmarkt met een honourscertificaat.

WAT levert het op?

Sterren
Met honoursprestaties op de HU kun je sterren verdienen, geen studiepunten of cijfers. Eén ster staat voor een inspanning van 100 tot 140 uur. Je bepaalt zelf of je voor één enkele ster, een paar sterren of het honourscertificaat gaat.

Honourscertificaat
Heb je vijf (willekeurige) sterren behaald? Dan kun je het eindassessment doen, waarbij je aantoont dat je een potentiële “leading professional in waardecreatie” bent. Bij een positieve eindbeoordeling ontvang je het honourscertificaat bij je diploma.

 

WAT kun je doen?

Met honoursonderwijs kun je je kennis en vaardigheden verdiepen en verbreden. Als je je wilt specialiseren in onderwerpen die aansluiten bij je eigen opleiding, kijk dan bij Verdieping. Als je je competenties wilt verbreden, kijk dan bij Verbreding. Daar staan alle hogeschoolbrede honourscursussen over actuele thema’s en persoonlijke ontwikkeling.

Je kunt ook meedoen aan projecten en challenges met een externe opdrachtgever of een eigen idee uitwerken.

Je kunt dus kiezen uit drie vormen van honoursonderwijs op de HU.