Inschrijven HU Honours

Inschrijving in Osiris

Iedere student die honoursonderwijs wil volgen, schrijft zich in via Osiris. Hieronder staat hoe je dat kunt doen. Let op: er zijn twee soorten inschrijvingen:

1. voor studenten die in studiejaar 2017/2018 met honours starten;

2. voor studenten die zich in voorgaande studiejaren al hebben geregistreerd in Osiris.

Start je in studiejaar 2017/2018 met honours?

Als je besloten hebt honoursonderwijs te volgen, dan schrijf je je in via Osiris, net als voor een cursus van je opleiding. Als je dit studiejaar voor het eerst deelneemt, dan schrijf je je in voor de honourscursus van de faculteit waar jouw opleiding onder valt.

Dit zijn de honourscodes:

  • Communicatie en journalistiek: J-HONOURS
  • Onderwijs en opvoeding: O-HONOURS
  • Economie en Management: M-HONOURS
  • Gezondheidszorg: G-HONOURS
  • Maatschappij en recht: A-HONOURS
  • Natuur en techniek: T-HONOURS

Heb je je in een voorgaand studiejaar al ingeschreven voor honours in Osiris en ga je dit studiejaar verder met honours?

Als je dit studiejaar verder gaat met honours en je al eerder had ingeschreven voor honours in Osiris, dan kun je je niet opnieuw voor de cursus van de honourscode van jouw faculteit inschrijven, maar wel voor de toetsen ofwel sterren.

Instructie.

Aanmaken Portfolio

Bij sommige instituten wordt de student gevraagd om een portfolio aan te maken voor de aanvraag van een Ster/Honours certificaat.

Meer informatie en aanmaken portfolio.