Gepersonaliseerd leren

Regie op eigen leerproces

Het HU-onderwijs stelt startende en werkende professionals in staat zelf de regie te voeren over hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en leerproces, door middel van een persoonlijk leertraject.
Lees verder.

Intake en match

Studenten en professionals doorlopen in de huidige situatie voorafgaand aan de opleiding een verplicht intaketraject, zodat ze voor een opleiding kiezen die goed past bij (matcht met) hun talenten, mogelijkheden en verwachtingen. Bij gepersonaliseerd leren is er niet alleen een intake- en matchingstraject aan het begin van de opleiding, maar een doorlopend persoonlijk begeleidingstraject in de vorm van loopbaanleren.
Lees verder

Honourstrajecten

HU honoursonderwijs is voor studenten die meer kunnen en willen dan het reguliere programma hun biedt. De honourstrajecten bieden mogelijkheden voor extra verbreding en verdieping. Ze zijn ontworpen voor ambitieuze en getalenteerde studenten die zichzelf graag uitdagen en het verschil durven maken. Waardecreatie staat centraal. HU Honours biedt meerwaarde op verschillende niveaus.
Lees verder.

Zelfstandige eenheden

Bij gepersonaliseerd leren bestaat het curriculum uit zo min mogelijk volgtijdelijkheid (opeenvolgende onderwijsmodules in een vaste volgorde) en veel zelfstandig te volgen modules. Studenten kunnen zelf kiezen of en in welke mate ze onderwijs en begeleiding nodig hebben.
Lees verder.

Leerwegonafhankelijke Toets (LOT)

Leerweg Onafhankelijk Toetsen (LOT) is een vorm van toetsen die hoort bij gepersonaliseerd leren. Bij LOT is niet de leerweg leidend, maar de leeruitkomsten. Toetsen worden ontwikkeld op basis van de beoogde leeruitkomsten, niet op basis van wat tijdens de leerweg aan bod is geweest. Bij leerwegonafhankelijk toetsen liggen de leeruitkomsten vast, maar de weg daarnaartoe – de leerweg – kan verschillen.
Lees verder.

Niet volgtijdelijk curriculum

Flexibel onderwijs vraagt om een curriculum met zo min mogelijk volgtijdelijkheid (opeenvolgende onderwijsmodules in een vaste volgorde) en veel zelfstandig te volgen modules. (Aankomend) professionals kunnen bij een niet-volgtijdelijk curriculum diverse typen leerwegen volgen, met gradaties van helemaal vast naar helemaal op maat. Ze kunnen zelf kiezen of en in welke mate ze onderwijsactiviteiten en begeleiding nodig hebben.
Lees verder.