Honourstrajecten

Wat

HU honoursonderwijs is voor studenten die meer kunnen en willen dan het reguliere programma hun biedt. De honourstrajecten bieden mogelijkheden voor extra verbreding en verdieping. Ze zijn ontworpen voor ambitieuze en getalenteerde studenten die zichzelf graag uitdagen en het verschil durven maken. Waardecreatie staat centraal. HU Honours biedt meerwaarde op verschillende niveaus:

 • vergroten van de eigenwaarde, door de eigen talenten te ontdekken en daarin verder te groeien;
 • verhogen van de eigen waarde op de arbeidsmarkt, door een hogere of andere startpositie;
 • creëren van waarde voor beroepspraktijk en samenleving, door ambitie te koppelen aan onderzoek, multidisciplinariteit, innovatief vermogen en kennisvermeerdering.

Hoe

Studenten volgen honoursonderwijs naast hun opleiding. Er zijn vijf vormen van honoursonderwijs op de HU:

 • HU-breed pre-honourstraject
 • Honoursprogramma’s
 • Stercursussen
 • Extra honours
 • Persoonlijke route

Met een goede honoursprestatie kunnen studenten een ster verdienen. De HU werkt met zes sterren:

  • Ster Vakbekwaamheid
  • Ster Innovatie en disseminatie
  • Ster Internationaal perspectief
  • Ster Gedrevenheid
  • Ster Leiderschapskwaliteiten
  • Vrije ster

De eerste vijf sterren zijn gebaseerd op de vijf profielkenmerken van de startende excellente beroepsbeoefenaar. Nieuw in HU-honours is dat studenten kunnen kiezen voor een ‘vrije ster’. Deze ‘vrije ster’ vullen studenten zelf in en ze geven er zelf een naam aan. Een ster is vergelijkbaar met een inspanning die past bij 5 EC. Studenten kunnen geen studiepunten behalen met het volgen van honoursonderwijs.

Als studenten minimaal vijf sterren hebben verzameld kunnen ze een eindbeoordeling aanvragen. Ze tonen aan dat ze een ‘leading professional in waardecreatie’ zijn voor de beroepspraktijk en de samenleving. Bij een positieve eindbeoordeling studeren ze af met de kwalificatie ‘with honours’ en ontvangen ze bij hun diploma het Honourscertificaat.

Waarom

Maximale uitdaging leidt tot excellente prestaties. De HU geeft studenten de kans hun talenten optimaal te ontwikkelen en daagt hen uit die te vertalen naar waarde voor beroepspraktijk en samenleving. De HU wil studenten opleiden tot leading professionals in waardecreatie, professionals die leidend zijn in het professionaliseren en innoveren van de beroepspraktijk. Ze zijn ‘changemaker’ bij veranderingen in onze samenleving.

Honouronderwijs is ook een aanjager van een ambitieuze onderwijscultuur. De ‘zesjescultuur’ is een stempel dat niet past bij de HU. Wij bieden onderwijs aan voor gemotiveerde startende en ervaren professionals, die bereid zijn alles uit zichzelf te halen en die we daarbij optimaal faciliteren en begeleiden.

Samenhang

Gepersonaliseerd leren als raamwerk voor talentontwikkeling vormt een van de vijf uitgangspunten van de HU-onderwijsvisie. Honoursonderwijs maakt daar deel van uit. HU honourstrajecten bieden de mogelijkheid tot maximale talentontwikkeling, zonder gedefinieerde bovengrens.

Voorbeelden

Natuur en Techniek: Zep Mouris wilde meer leren dan mogelijk was bij de reguliere opleiding Technische Informatica. Hij koos ervoor in zijn derde jaar het honoursprogramma erbij te doen. Niels Rensink van Bouwtechnische Bedrijfskunde richtte een studievereniging op en wist daarnaast ook nog een internationaal programma in Valencia te volgen. Ingrid Spaan van Life Sciences wilde zelfstandiger te werk gaan tijdens haar studie en wist te excelleren met het vak Vaardigheden Biochemistry. Roos Tigchelaar (Werktuigbouwkunde) kreeg de ster Gedrevenheid vanwege haar waardevolle inzet en resultaten voor diverse medezeggenschapsorganen bij de Faculteit Natuur en Techniek.

Een groep studenten van het Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) ontwierp een ‘treincoupé’ voor op hun instituutsplein. Daarvoor gebruikten ze het Wikihouse-concept: open source bouwtekeningen, zelf materialen frezen en het zelf in elkaar zetten. Rik Helsdingen, student Bouwtechnische Bedrijfskunde, integreerde het project in zijn honoursprogramma.

Rafik (Integrale Veiligheidskunde) heeft de ster Innovatie en disseminatie behaald door het vergroten en delen van zijn kennis op het terrein van terrorismebestrijding. Deze kennis zet hij in bij zijn project voor de Nationale Politie om handhavers beter in te zetten, waardoor de politie meer tijd krijgt voor terrorismebestrijding.