Kwaliteit

Onafhankelijke erkenning

Wat

Onafhankelijke, externe erkenning is uitgangspunt van het kwaliteitsbeleid onderwijs van Hogeschool Utrecht.

Hoe

De doelstelling en inhoud van alle onderwijsprogramma’s komt tot stand in nauw overleg met vertegenwoordigers van de beroepspraktijk, brancheverenigingen of beroepscertificerende instanties. Alle bachelor- en masteropleidingen zijn geaccrediteerd via de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Waarom

Voldoen aan de landelijke kwaliteitsnormen en onafhankelijke erkenning zijn noodzakelijk om gepersonaliseerd onderwijs te ontwikkelen en tot een succes te maken.

Samenhang

De HU kiest voor gepersonaliseerd leren met flexibele leerwegen. Met zo veel mogelijk zelfstandig te volgen onderwijsactiviteiten, die leerwegonafhankelijk worden getoetst. In de HU-visie op onderwijs is leerwegonafhankelijk toetsen een ontwerpdimensie van het kernelement gepersonaliseerd leren. LOT wordt vanuit flexibiliteit ingezet. Daarbij wordt ook een impuls gegeven aan het versterken van de toetskwaliteit.