Onderzoek als kennisbasis

Onderwijs is state of art

Het onderwijs op Hogeschool Utrecht is state of the art. Dat wil zeggen: gebaseerd op de meest actuele stand van zaken op een bepaald kennisgebied en op actueel en relevant (praktijkgericht) onderzoek.
Lees verder.

Stimuleert het onderzoekend vermogen

Praktijkgericht onderzoek vormt de kennisbasis van het onderwijs op Hogeschool Utrecht. Die kennisbasis stimuleert het ontwikkelen van een onderzoekende houding en het vermogen om zelf onderzoek te kunnen doen. Een onderzoekende houding en onderzoekend vermogen stelt studenten en professionals in staat creatief, innovatief en methodisch te werk te gaan. Zij kunnen onderzoeksresultaten toepassen en zelf de onderzoekscyclus doorlopen.
Lees verder.