Over het ILC

Het Institute for Life Sciences & Chemistry draagt onder de noemer ‘Chemistry of Life’ bij aan de gezondheid van mens en dier. Dit gebeurt aan de hand van de thema’s:

  • Food & Health;
  • Health & Diseases;
  • Sustainability.

Ons onderwijs en onderzoek zijn gericht op het begrijpen en verbeteren van chemische en biologische processen, op moleculair- en procesniveau. Het instituut telt 85 docenten/onderzoekers, waarvan ruim 60% gepromoveerd is. Zij verzorgen samen onderwijs en onderzoek voor ruim 1400 studenten. Het instituut beschikt over moderne onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten op het Utrecht Science Park, in de nabijheid van belangrijke samenwerkingspartners zoals de Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum en Nutricia Research.

Het instituut spant zich op verschillende manieren in om van betekenis te zijn voor bedrijven en kennisinstellingen:

Onderwijs

Onze docenten leiden toekomstige professionals op in drie hbo-opleidingen:

  • Life Sciences (Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek);
  • Chemie;
  • Chemische Technologie.

Deze opleidingen zijn door professionals ook in deeltijd of via een duaal traject te volgen. Daarnaast zijn er bij- en nascholingscursussen en incompany trainingen specifiek voor werknemers van bedrijven en kennisinstellingen. Meer informatie over de mogelijkheden vindt u onder de noemer Leven lang leren op deze website.

Stages

De studenten van onze opleidingen zijn beschikbaar voor stages en projecten en kunnen onderzoek verrichten in nauwe samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen. Meer informatie is te vinden onder de stages-sectie van deze website.

Onderzoek

Onze lectoren en docentonderzoekers delen hun kennis graag met derden. Zo biedt het iLab aan (mkb-)bedrijven laagdrempelig toegang tot toegepast onderzoek in de Life Sciences en Chemie. Informatie over deze en andere mogelijkheden vindt u in het onderzoekdeel van deze website.

In onderstaande video voor studenten geeft derdejaars studente Kimberley een beeld van het Institute for Life Sciences & Chemistry.