Preferred Partnership

Het Preferred Partnership is een vorm van samenwerking met het instituut die verder gaat dan alleen het begeleiden van stagiaires. Als Preferred Partner dragen bedrijven en instellingen vanuit meerdere invalshoeken actief bij aan de kwaliteit van onze opleidingen.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan de beroepenveldcommissie, waarin een medewerker van uw bedrijf kan meedenken over toekomstig onderwijs. Of het College van Toezicht, waarin u adviseert over het niveau van de afstudeerprojecten. Uw bedrijf kan een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van onderwijs, gastlessen verzorgen en externe projecten aanbieden. U kunt uw bedrijf onder de aandacht brengen van onze studenten en tijdens open dagen in contact komen met toekomstige studenten. Uiteraard horen ook onderzoeksprojecten tot de mogelijkheid, samen met (excellente) studenten en onze docenten/onderzoekers. Graag bespreken we met u deze en andere samenwerkingsmogelijkheden.

Heeft u interesse?

Neemt u dan contact op met instituutsdirecteur Dr. Ellen Hilhorst. U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier.

 

Waternet en ILC: preferred partners

In 2016 zijn Waternet* en de Hogeschool Utrecht als preferred partners een intensief samenwerkingsverband aangegaan. Wat betekent dit?

Naast een grote betrokkenheid van Waternet in de Beroepenveldcommissie en het College van Toezicht, werkt Waternet samen met studenten en betrokken docenten van het ILC aan de ontwikkeling van duurzame drinkwaterproductieprocessen.

De maatschappelijke vraag naar duurzaam geproduceerd drinkwater wordt steeds groter. Processen als ontharding en filtratie zijn geschikt om te onderzoeken hoe deze duurzaamheidsaspecten ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. Op het Institute for Life Sciences & Chemistry is een meetopstelling, een expansiekolom, gebouwd om experimenten mee uit te voeren samen met studenten. Bij deze experimenten gaat het om concrete vraagstukken uit de beroepspraktijk. Bijvoorbeeld bij het hergebruiken van reststoffen uit het productieproces en deze weer als grondstoffen benutten. Dit onderzoek draagt bij aan het produceren van drinkwater in een circulaire economie, waarbij de inzet van studenten er echt toe doet.

Blog “Drinkwaterproductie in een circulaire economie”

*Waternet is de opvolger van de NV Duinwatermaatschappij uit 1853 en heeft een bijzondere positie als enige watercyclusorganisatie van Nederland en een belangrijke publieke taak. Naast het produceren van schoon drinkwater voor meer dan een miljoen mensen, wordt afvalwater gezuiverd, het oppervlaktewater op peil gehouden en dijken verstevigd voor het houden van droge voeten. Waternet zorgt voor de hele waterkringloop en richt zich op hergebruik van reststoffen en energie.