Over InnoSI

Met welke sociale investeringen kunnen we opkomende sociaal- economische uitdagingen het hoofd bieden? Welke aanpak, welk beleid en welke wet- en regelgeving zijn daarvoor nodig op nationaal en regionaal niveau?

Het consortium van InnoSI bestaat uit onderzoekers van tien universiteiten en hogescholen uit tien verschillende EU-lidstaten die allen zijn gevestigd in provinciale hoofdsteden. Hierdoor heeft het project een regionaal perspectief.

Pijlers

De belangrijkste pijlers van het project zijn:

  • Het stimuleren van sociale innovatie in samenwerking in de Europese Unie.
  • Het belang van de regionale context bij sociaal investeringsbeleid.
  • De rol van sociale innovatie, vernieuwend en slimmer (samen)werken bij deze sociale investeringen. Denk hier bijvoorbeeld aan publiek/private samenwerking.
  • De noodzaak zowel sociale als economische waarde te meten bij het evalueren van beleid.

De sleutel van dit project is- behalve het ontwikkelen van kennis- het betrekken van maatschappelijke organisaties en hun cliënten en het beïnvloeden van beleid. Om vernieuwende aanpakken te ontwerpen die effectief sociale vernieuwing ondersteunen, betrekken wij deze partijen bij ons onderzoek én bij het gesprek dat wij aangaan met politici en beleidsmakers.

Projectpartners zijn: (logo’s van partners van website, minus Platform31)
Projectpartners kun je vinden op de innosi.eu site, ook de logo’s

Blog en interview

Blog Rob Gründemann

Interview over het belang van onze Europese samenwerking met Sandra Geelhoed en Eva Hijmans