Integriteit HU
Integriteit HU

Integriteit HU

Integriteit

Hogeschool Utrecht heeft integriteit hoog in het vaandel staan. Daarom hebben medewerkers en studenten gezamenlijk een integriteitscode opgesteld. De code is bedoeld voor alle studenten en medewerkers, maar ook voor anderen die voor of met de HU werken.

Houvast

De integriteitscode geeft houvast in allerlei situaties. Of het nu gaat over nevenfuncties, relaties tussen medewerkers en studenten, inhuur van externen, ongewenst gedrag, vertrouwelijke informatie, persoons- of onderzoeksgegevens: in vele kwesties biedt de code duidelijkheid over wat we integer vinden.

Startpunt voor gesprek

Of iets al dan niet integer is kun je niet voor alle mogelijke situaties vastleggen met regels. Daarom staan in de code ook vijf integriteitsprincipes waarmee je zelf situaties kunt evalueren. Je kunt je dan afvragen is iemands handelen:

  • zorgvuldig
  • transparant
  • verantwoordelijk
  • betrouwbaar
  • rechtvaardig

In de samenvatting van de Integriteitscode vind je meer informatie en een link naar de volledige code. En kijk ook eens op de pagina’s over integriteit speciaal voor studenten, medewerkers en leidinggevenden. Op de routekaart kun je zien bij wie je voor welk soort melding terecht kunt.

 

HU Integriteitscode volledige tekst