Aan de andere kant van de schutting

Aan de andere kant van de schutting

Er is de afgelopen jaren toenemende aandacht voor vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk kreeg een veel grotere rol, met name sinds de grootschalige beleidswijzingen en decentralisaties van sociaal beleid die in 2015 ingingen. Onder de vlag van een ‘participatiesamenleving’ worden burgers geacht meer hulp zelf te regelen en minder van de overheid te verwachten. Vrijwilligerswerk heeft daardoor een centrale rol gekregen, en geniet toenemende interesse van beleidsmakers. Zij hopen met meer vrijwilligerswerk het beroep op betaalde hulp terug te dringen. Door deze veranderingen krijgen vrijwilligersorganisaties te maken met een toenemende vraag naar hun inzet, en met nieuwe kansen en mogelijkheden om hun rol en taakopvatting uit te breiden. Hoe spelen vrijwilligersorganisaties in op deze groeiende vraag naar vrijwilligerswerk? Om te bezien wat er ‘achter de schutting’ gebeurt wanneer vrijwilligers een steeds prominentere rol krijgen in de sociale sector, heeft de Universiteit voor Humanistiek samen met Vereniging NOV een meerjarig onderzoek (2016-2018) uitgevoerd naar de veranderende positie en rol van vrijwilligersorganisaties in het lokale sociaal domein.

Download hieronder het rapport.

Bijlagen