Samen Wijzer. Voor een samenleving waar iedereen ertoe doet

Welkom op de site van het kennisplatform Utrecht Sociaal! Kortweg het kUS genoemd. Dit platform is een leernetwerk, bedoeld om kennis in het sociaal domein te ontwikkelen en te delen. Kennis op basis waarvan burgers, professionals en overheid kunnen werken aan een inclusieve samenleving. Hiermee beogen we dat:

  1. Iedere burger gezond kan opgroeien en gezond ouder kan worden.
  2. De sociale cohesie en vitaliteit van buurten en wijken benut en waar nodig versterkt wordt.
  3. Samenredzaamheid versterkt wordt: burgers die naar elkaar omzien.
  4. Sociale inclusie bevorderd en uitsluiting en isolement bestreden worden.
  5. Optimale mogelijkheden gecreëerd worden voor werk en inkomen.

Op de onderstaande vijf inhoudelijke thema’s ontwikkelen we kennis.
Dit doen we in drie werkplaatsen: Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie, Arbeid en Inclusie en de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd.

Bekijk de animatie over de Werkplaatsen Sociaal Domein!

Was u niet bij de laatste themabijeenkomst ‘Op weg naar een optimaal samenspel’?

5 thema's.5

Bekijk hier een interview met twee mantelzorgers die vertellen wat zij nodig hebben…

Nieuws

Bekijk het nieuws, meld u zelf aan voor de nieuwsbrief of duik in ons nieuwsarchief!                                                       

Over het kUS

We werken met verschillende partijen samen.
Benieuwd naar de organisatie van het kUS?
Klik dan door!