Samen Wijzer. Voor een samenleving waar iedereen ertoe doet

Welkom op de site van het kennisplatform Utrecht Sociaal! Dit platform is een leernetwerk, bedoeld om kennis in het sociale domein te ontwikkelen en te delen. Kennis op basis waarvan burgers, professionals en overheid kunnen werken aan een inclusieve samenleving. Hiermee beogen we dat:

  1. Iedere burger gezond kan opgroeien en gezond ouder kan worden.
    Eigen regie en eigen kracht staan hierbij centraal.
  2. De sociale cohesie en vitaliteit van buurten en wijken benut en waar nodig versterkt wordt.
  3. Samenredzaamheid versterkt wordt: burgers die naar elkaar omzien.
  4. Sociale inclusie bevorderd en uitsluiting en isolement bestreden worden.
  5. Optimale mogelijkheden gecreëerd worden voor werk en inkomen.

Op de onderstaande vijf inhoudelijke thema’s ontwikkelen we kennis.
Dit doen we in drie werkplaatsen.

Kom naar de themabijeenkomst over 'Verantwoorden' op 1 juni!

Is het mogelijk om mensen te begeleiden vanuit gelijkwaardigheid en tegelijkertijd beslissingsbevoegdheid te hebben?

Nieuws

Bekijk het nieuws en de agenda, meld u zelf aan voor de nieuwsbrief of stel een vraag!