Wijkgericht werken

Samen Wijzer. Voor een samenleving waar iedereen ertoe doet

Dit kennisplatform is een leernetwerk, bedoeld om kennis in het sociaal domein te ontwikkelen en te delen.
Kennis op basis waarvan burgers, professionals en overheid kunnen werken aan een inclusieve samenleving.

Het kUS is één van de 14 werkplaatsen Sociaal Domein in Nederland.

We werken binnen vier werkplaatsen en vijf thema’s aan diverse (onderzoeks)projecten en delen de opgedane kennis via deze site en tijdens bijeenkomsten die we organiseren. Hiermee willen we bereiken dat:

  • Iedere burger gezond kan opgroeien en gezond ouder kan worden.
  • De sociale cohesie en vitaliteit van buurten en wijken benut en waar nodig versterkt wordt.
  • Samenredzaamheid versterkt wordt: burgers die naar elkaar omzien.
  • Sociale inclusie bevorderd en uitsluiting en isolement bestreden worden.
  • Optimale mogelijkheden gecreëerd worden voor werk en inkomen.

Meetellen in uw gemeente

In the spotlight