Programma’s
Voorkomen van huiselijk geweld

Voorkomen van huiselijk geweld

De initiatiefgroep Geweld in Gezinnen in een multidisciplinair samenwerkingsverband in de regio Utrecht dat zich richt op het ontwikkelen en delen van kennis over de aanpak van geweld in gezinnen, met als speerpunt de multidisciplinaire samenwerking rondom dit thema.

Doel(en) van het programma

  • Huiselijk geweld op de maatschappelijk agenda blijven zetten;
  • Handelingsverlegenheid in de aanpak van huiselijk geweld bij professionals verkleinen;
  • Actuele kennis, inzichten en vernieuwingen rondom de aanpak van huiselijk geweld toegankelijk maken;
  • Samenwerking tussen ketenpartners verbeteren.

Doelgroep(en) waar het programma zich op richt

We richten ons met ons programma op een brede groep van professionals die te maken heeft/ kan hebben met huiselijk geweld, aankomend professionals en ervaringsdeskundigen.

Hoofdthema kennisagenda kUS waar het programma op aansluit.

Onze activiteiten sluiten aan bij de thema’s Preventie, Vitale sociale basis en Kwaliteit van zorg- en dienstverlening.

Initiatiefgroep/betrokken organisaties

De initiatiefgroep bestaat momenteel uit de volgende personen:

Marjo Volman, beleidsadviseur zorg en veiligheid, gemeente Nieuwengein
Duska Sabljic, preventiemedewerker Veilig Thuis
Kim van den Berg, adviseur kwaliteit en veiligheid BTO Utrecht
Marije van Grol, gedragswetenschapper GGD
Claudia van Dijk, buurtteam Jeugd en gezin Utrecht
Shantal Holwijn, ervaringsdeskundige SVMN
Angèle Verkaaik, hogeschooldocent Hogeschool Utrecht

Activiteiten in het programma

  • Jaarlijks regionaal congres voor professionals uit verschillende beroepsgroepen.
  • Ontwikkeltafels rondom thema’s als samenwerking bij de aanpak van huiselijk geweld.
  • Verhalenbundel ‘Durf te weten’ met interviews met professionals in uiteenlopende beroepen.
  • Opdrachten formuleren vanuit het werkveld voor de afstudeerfase van de opleiding Social Work in de innovatiekring Huiselijk Geweld.
  • Praktijkervaring inbrengen in de opleiding van aankomend professionals in de minor Huiselijk Geweld.
  • Onderzoek naar de mogelijkheden voor interdisciplinaire intervisie op dit thema.

Kennisbronnen

Publicaties

Angèle Verkaaik, Kim van den Berg, Durf te weten. Aanpak van huiselijk geweld: een gezamenlijke aanpak. Verhalen uit de praktijk. Utrecht 2020, Uitgeverij de Graaff. isbn 9789493127081
Kijk hier voor de digitale versie.

Gegevens contactpersoon

Angèle Verkaaik: angele.verkaaik@hu.nl