Over het kUS

Over het kUS

Wat doet het kUS?

Het kUS stelt zich als doel om kennis in het sociaal domein te vergroten (door middel van onderzoek en praktijkontwikkeling) en kennis te verspreiden (o.a. door middel van opleidingen, deskundigheidsbevordering, studiedagen, websites en publicaties). Het gaat bijvoorbeeld om kennis op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, zorg voor jeugd, arbeidsparticipatie, sociale en bestuurlijke ontwikkelingen en vrijwillige inzet.

Dit doet het kUS met behulp van de 5 O’s:

  1. Onderzoek en Ontwikkeling (stimuleren, bundelen)
  2. Ontsluiten van kennis (via website, publicaties, bijeenkomsten, onderzoek)
  3. Ontmoeting (als middel voor delen van kennis en ervaring)
  4. Opleiding (input voor initieel onderwijs en leven lang leren en ontwikkelen, aansluitend bij wat de arbeidsmarkt in het sociaal domein nodig heeft)
  5. Ondersteuning (van lokale ontwikkelingen en implementatie van kennis en werkwijzen)

Organisatie van het kUS

Het kUS is een samenwerkingsverband. Zij kent een programmaraad, bestaande uit vertegenwoordigers van de besturen van gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en cliënten/burgerorganisaties. De programmaraad fungeert als provinciale denktank en stelt de kennisagenda van het platform samen. De kennisagenda is de bundeling van actuele maatschappelijke en operationele vraagstukken op basis waarvan binnen het kUS activiteiten ontplooid worden.

Het kUS heeft ook een kerngroep. Deze heeft een coördinerende spilfunctie.

 

Bekijk hieronder het filmpje: het kUS in vogelvlucht.