Over het kUS

Over het kUS

Wat doet het kUS?

Het kUS stelt zich als doel om kennis in het sociaal domein te vergroten (door middel van onderzoek en praktijkontwikkeling) en kennis te verspreiden (o.a. door middel van opleidingen, deskundigheidsbevordering, studiedagen, websites en publicaties). Het gaat bijvoorbeeld om kennis op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, zorg voor jeugd, arbeidsparticipatie, sociale en bestuurlijke ontwikkelingen en vrijwillige inzet.

Dit doet het kUS met behulp van de 5 O’s:

  1. Onderzoek en Ontwikkeling (stimuleren, bundelen)
  2. Ontsluiten van kennis (via website, publicaties, bijeenkomsten, onderzoek)
  3. Ontmoeting (als middel voor delen van kennis en ervaring)
  4. Opleiding (input voor initieel onderwijs en leven lang leren en ontwikkelen, aansluitend bij wat de arbeidsmarkt in het sociaal domein nodig heeft)
  5. Ondersteuning (van lokale ontwikkelingen en implementatie van kennis en werkwijzen)

Organisatie van het kUS

Het kUS is een samenwerkingsverband. Zij kent een programmaraad, bestaande uit vertegenwoordigers van de besturen van gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en cliënten/burgerorganisaties. De programmaraad fungeert als provinciale denktank en stelt de kennisagenda van het platform samen. De kennisagenda is de bundeling van actuele maatschappelijke en operationele vraagstukken op basis waarvan binnen het kUS activiteiten ontplooid worden.

Samenstelling programmaraad

Vanuit de gemeenten:

Marcel Verweij Gemeente Vijfheerenlanden Wethouder
Cees Taal Gemeente Vijfheerenlanden Wethouder
Wil Kosterman Gemeente Wijk bij Duurstede Wethouder
Cees van Eijk Gemeente Amersfoort Wethouder

Vanuit het werkveld:

Evelien Ribbens MENS de Bilt Directeur (vanuit welzijnswerk)
Aard Zoeteweij Stichting Philadelphia Zorg/ Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht Directeur Zorg & Wonen regio Midden-Nederland Philadelphia
Juul Reinking Lister Bestuurder (vanuit geestelijke gezondheidszorg)
Guusta van der Zwaart De Tussenvoorziening Bestuurder (vanuit maatschappelijke opvang)
Marlies van Loon Youké Bestuurder (vanuit jeugdzorg)
Irene Domburg Handjehelpen Directeur en voorzitter NIZU (vanuit informele zorg)
Gert Jongetjes U centraal/NUZO Bestuursraad NUZO (vanuit ouderenzorg)
Vincent van Alkemade Utrechtzorg Directeur
Judith Ludding GGDrU Directeur Publieke Gezondheid

Vanuit het burger/cliëntperspectief:

Erik Verkaar Zorgbelang Gelderland/Utrecht Directeur
Evert Jan van Hasselt Omzien naar Elkaar Coördinator

Vanuit het onderzoek:

Universiteit Utrecht Binnenkort bekend
Nico de Vos Hogeschool Utrecht Directeur Kenniscentrum Sociale Innovatie
Anja Machielse Universiteit voor Humanistiek Bijzonder hoogleraar en lid CvB
Marja van Bon Trimbosinstituut/Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht  Senior wetenschappelijk medewerker/coördinator

Vanuit het onderwijs:

Elise Nauta Hogeschool Utrecht Directeur instituut Hogere Sociale Studies
Diana van Vulpen Opleidingen Zorg en Welzijn Utrecht Directeur Welzijn College

Het kennisplatform Utrecht Sociaal is een platform waaraan een aantal samenwerkingsverbanden gelieerd zijn. Dit zijn U10, de Kenniswerkplaats Gezondheidsverschillen in psychische gezondheid, het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen, het Netwerk Informele Zorg Utrecht en Omzien naar Elkaar. We hebben actieve verbinding met initiatieven op het terrein van de gezondheidszorg, zoals het Zorgpact Midden Nederland (geïnitieerd vanuit de Human Capital Agenda van de Economic Board Utrecht), Utrechtzorg en de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Utrecht i.o.

Het kUS is één van de 15 Werkplaatsen Sociaal Domein in Nederland. De werkplaatsen worden mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van VWS.

Het kUS heeft ook een kerngroep. Deze heeft een coördinerende spilfunctie.

Samenstelling kerngroep

Jocko Rensen Wethouder Gemeente Bunnik Voorzitter
Gert Jongetjes U-centraal Directeur-bestuurder
Arthur Kocken Gemeente Nieuwegein Beleidsadviseur en programmamanager sociaal domein
Joop van der Zee Gemeente Utrecht Adviseur Monitoring en Onderzoek
Carole Sombroek Gemeente Amersfoort Afdelingshoofd Welzijn & Onderwijs
Saskia Wijsbroek Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht Lector Jeugd
Carolien Plevier GGDrU Epidemioloog
Lia van Doorn Hogeschool Utrecht Lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
Mirjam Kruisselbrink Hogeschool Utrecht Projectcoördinator