Over het kUS

Programmaraad

De programmaraad fungeert als provinciale denktank en stelt de kennisagenda van het platform samen.

Vanuit de gemeenten:

Marcel Verweij Gemeente Vijfheerenlanden Wethouder
Cees Taal Gemeente Vijfheerenlanden Wethouder
Wil Kosterman Gemeente Wijk bij Duurstede Wethouder
Cees van Eijk Gemeente Amersfoort Wethouder

Vanuit het werkveld:

Inge Wellecomme Welzin/Indebuurt033 Manager Sociaal Domein (vanuit welzijnswerk)
Aard Zoeteweij Stichting Philadelphia Zorg/ Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht Directeur Zorg & Wonen regio Midden-Nederland Philadelphia
Juul Reinking Lister Bestuurder (vanuit geestelijke gezondheidszorg)
Guusta van der Zwaart De Tussenvoorziening Bestuurder (vanuit maatschappelijke opvang)
Marlies van Loon Youké Bestuurder (vanuit jeugdzorg)
Irene Domburg Handjehelpen Directeur en voorzitter NIZU (vanuit informele zorg)
Gert Jongetjes U centraal/NUZO Bestuursraad NUZO (vanuit ouderenzorg)
Vincent van Alkemade Utrechtzorg Directeur
Nicolette Rigter GGDrU Directeur Publieke Gezondheid

Vanuit het burger/cliëntperspectief:

Erik Verkaar Zorgbelang Gelderland/Utrecht Directeur
Evert Jan van Hasselt Omzien naar Elkaar Bestuurslid

Vanuit het onderzoek:

Universiteit Utrecht Binnenkort bekend
Nico de Vos Hogeschool Utrecht Directeur Kenniscentrum Sociale Innovatie
Anja Machielse Universiteit voor Humanistiek Bijzonder hoogleraar en lid CvB
Marja van Bon Werkplaats jeugd Senior wetenschappelijk medewerker/coördinator

Vanuit het onderwijs:

Elise Nauta Hogeschool Utrecht Directeur instituut Hogere Sociale Studies
Freek Klijzing ROC Midden Nederland Directeur Welzijn College

Het kennisplatform Utrecht Sociaal is een platform waaraan een aantal samenwerkingsverbanden gelieerd zijn. Dit zijn U10, de Kenniswerkplaats Gezondheidsverschillen in psychische gezondheid, het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen, het Netwerk Informele Zorg Utrecht, Omzien naar Elkaar, het Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht en de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal. We hebben actieve verbinding met initiatieven op het terrein van de gezondheidszorg, zoals het Zorgpact Midden Nederland (geïnitieerd vanuit de Human Capital Agenda van de Economic Board Utrecht) en Utrechtzorg.

Het kUS is één van de 15 Werkplaatsen Sociaal Domein in Nederland. De werkplaatsen worden mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van VWS.