Programma’s

De kUS partners hebben een gedragen, gemeenschappelijke kennisagenda ontwikkeld met vier brede hoofdthema’s (Gezonde, sociale omgevingen en vitale netwerken, Participatie, Preventie, Kwaliteit van zorg- en dienstverlening) die de inhoudelijke basis voor de werkplaatsactiviteiten vormt. Er is een doorsnijdend programma rondom corona en de coronamaatregelen toegevoegd. Binnen de hoofdthema’s zijn of worden verschillende programma’s ontwikkeld. Ieder programma kent een initiatiefgroep waarin de verschillende partners in het kUS vertegenwoordigd zijn ( inwoners, werkveld, gemeente, opleiding en onderzoek).

Deze programma’ zijn:

  1. Vitale sociale basis met focuspunten ‘Waarde van inwonersinitiatieven’ en ‘Waarde van breed welzijnswerk’
  2. Thuis in de samenleving ‘Transformatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang’
  3. Thuis in de samenleving ‘Wonen, Welzijn en Zorg voor ouderen 2040’
  4. Meedoen naar vermogen: integraal werken aan arbeidsparticipatie
  5. Voorkomen van huiselijk geweld
  6. Preventie Sociaal-Gezond met focuspunten ‘Vergroten van sociale en mentale weerbaarheid’ en ‘Verbinden van het sociaal domein en het gezondheidsdomein in de provincie Utrecht’
  7. Verbinden van formele en informele zorg
  8. Lerende netwerken en interprofessionele samenwerking met focuspunten ‘Maatwerk’ en ‘Integraal werken’
  9. Doorsnijdend programma de maatschappelijke impact van de coronacrisis met als focuspunten ‘Armoede en Schulden’, ‘Sociaal isolement’, ‘Participatie in kunst, sport en cultuur’ en ‘Werken op afstand’.