Programma’s
Lerende netwerken en interprofessionele samenwerking

Lerende netwerken en interprofessionele samenwerking

Lerende netwerken schieten als paddenstoelen uit de grond. Learning communities, Communities of practice, Living labs, Ontwikkelwerkplaatsen, Lerende praktijken. De werkplaatsen sociaal domein en de verschillende programma’s van het kUS kan je óók opvatten als lerend netwerk.

De namen verschillen maar we willen ongeveer hetzelfde. Verbinden van opleidingen, onderzoek en praktijk. In cocreatie, trans-disciplinair, met behulp van participatief actieonderzoek- of -actieleren, bijdragen aan de oplossing van taaie vraagstukken.

Klinkt goed. Maar blijkt niet eenvoudig.

Doel(en) van het programma

Het programma Lerende netwerken en interprofessionele samenwerking wil mensen samenbrengen die geïntrigeerd zijn door de vraag hoe je met veel verschillende partijen daadwerkelijk samen kunt leren en innoveren.  Mensen met hun voeten in de klei, die dagelijks ervaren dat deze vorm van samenwerking niet altijd vanzelf gaat en anderen die met en van hen willen leren.

Op veel uitdagingen bestaat geen kant en klaar antwoord, geen eenduidige oplossing of recept. Met elkaar willen we wel wijzer worden, theoretische invalshoeken verkennen, overwegingen expliciteren en handelingsalternatieven onderzoeken.

Doelgroep(en) waar het programma zich op richt

Het programma lerende netwerken en interprofessionele samenwerking is in het bijzonder relevant voor (toekomstige) sociale professionals die  deel uit maken van lerende netwerken of die deze organiseren of faciliteren.  Ook richten we ons op collega ondersteuners en onderzoekers van het Kenniscentrum sociale Innovatie, docenten en studenten die zich willen bekwamen in de kunst van cocreatie of die hierover kennis kunnen inbrengen.

Hoofdthema kennisagenda kUS waarop het programma aansluit

Kwaliteit van Zorg- en Dienstverlening

Activiteiten in het programma

We vormen zelf een lerend netwerk. We organiseren online bijeenkomsten, oogstdialogen, waarop we met een diversiteit aan mensen bespreken waar je tegenaan loopt als je als lerend netwerk trans-professioneel wilt samenwerken en hoe daarmee om te gaan.  We combineren ervaringskennis met wetenschappelijke kennis en komen met elkaar tot nieuwe inzichten.

Daarnaast zijn de ondersteuners vraagbaak voor mensen die leernetwerken organiseren.

Kennisbronnen

https://www.movisie.nl/publicatie/wat-zijn-lerende-praktijken

https://www.nji.nl/professionalisering/lerend-netwerk

Gegevens contactpersoon

Renske Schamhart: renske.schamhart@hu.nl