Alles draait ineens om

Alles draait ineens om

In deze rapportage wordt verslag gedaan van een kwalitatief onderzoek naar het zorgaanbod voor, en de zorgvraag van (zeer) jonge moeders. Dit onderzoek trachtte in beeld te krijgen waar jonge moeders hulp bij nodig hebben, of deze hulp er voldoende is, maar ook wat de betekenis is van die hulp (of de afwezigheid ervan).

Bijlagen