Gezond ouder worden

Gezond ouder worden

Dit handboek is ontwikkeld als onderdeel van het door de Europese Unie medegefinancierde HASIC (Healthy Ageing Supported by Internet and Community) project. HASIC is een samenwerkingsproject tussen zeven Europese landen: Finland, Noorwegen, Estland, Duitsland, Nederland, Spanje en Hongarije. In het HASIC-project wordt het welzijn en de sociale participatie van 65-plussers bevorderd door aandacht te besteden aangezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging, matig alcoholgebruik en aangename sociale contacten.

Dit handboek is een van de concrete instrumenten waarmee HASIC het bevorderen van een gezonde levensstijl bij Europese ouderen wil ondersteunen. Studenten, professionals en vrijwilligers kunnen hiermee aan de slag binnen hun contact met 65-plussers rondom gezond en gelukkig ouder worden.

Bijlagen