Meedoen gaat niet vanzelf

Meedoen gaat niet vanzelf

Er komen steeds méér kwartiermakers. Die gaan vaak met groot enthousiasme aan de slag om te werken aan meer gastvrijheid in de samenleving, met en voor mensen in kwetsbare posities. Dat doen ze op zeer uiteenlopende manieren. Kwartiermaken is in eerste instantie een praktijk, is hier en nu iets doen om ruimte te scheppen voor mensen die verlangen naar een waarachtig leven. Maar soms dreigt het gedachtengoed achter kwartiermaken te verwateren in al die verschillende praktijken.

Wij hopen dat dit boek helpt om de uitgangspunten van kwartiermaken goed vast te houden, en dat de veelvormige praktijkverhalen van de geportretteerde kwartiermakers tegelijkertijd inspireren tot het opzetten van dergelijke of ook heel andere praktijken.

Bijlagen