Samenwerking tussen vrijwilliger en professional last of kans

Samenwerking tussen vrijwilliger en professional last of kans

In dit artikel wordt de nieuwe rol van de sociale professional beschreven in relatie tot het samenwerken met vrijwilligers. Deze samenwerking is belangrijker geworden, vanwege de ingrijpende beleidswijziging van de overheid, die nu uitgaat van (meer) vrijwillige inzet op allerlei gebieden van zorg en welzijn.

Als eerste wordt de maatschappelijke context besproken en de veranderende verhouding tussen de sociale professional en de vrijwilliger. Daarna wordt ingezoomd op de voorwaarden voor een goede samenwerking en de verantwoordelijkheden die de sociale professional in de zorg heeft om het werken met vrijwilligers tot een succes te maken.

Bijlagen