Stilstaan om vooruit te komen

Stilstaan om vooruit te komen

Een casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning

De transities en transformaties in het sociale domein zijn processen waarin gemeenten, instellingen, professionals, vrijwilligers, mantelzorgers, cliënten, bewoners (..) zich gaandeweg op een andere manier ten opzichte van elkaar leren verhouden. Vanuit hogescholen bestond grote behoefte aan casuïstiek over het samenspel tussen formele en informele zorg.
Diverse auterus is gevraagd hun casus uit te werken. De casuïstiek is door de auteurs ontleend aan de praktijken die ze onderzoeken. De intentie was niet om een representatief overzicht van praktijksituaties aan te leveren.
Wel is er naar gestreefd om verschillende perspectieven van professionals en burgers in beeld te brengen. Het is een bundel om in te grasduinen ten behoeve van het onderwijs.

Bijlagen