Werken in de wijk

Werken in de wijk

Handboek werken in de wijk gaat over de gevolgen van de stelselherziening voor het werk van de sociale professional. De auteurs beschrijven vanuit diverse invalshoeken, geïllustreerd met veel voorbeelden, de elementen van het werken op het niveau van een wijk, buurt of dorp. Het gaat om kennis die voor iedere allround werker van belang is. Om kennis van de omgeving, maar ook van de problematiek die je tegenkomt, zoals schulden, huiselijk geweld of psychiatrische aandoeningen. Het vraagt vaardigheden om aan te sluiten bij een diversiteit aan mensen en situaties, om de dialoog te voeren, om integraal te werken. Het vraagt ook methodische kennis, bijvoorbeeld om sociaal isolement, kindermishandeling of overbelasting van mantelzorgers te signaleren en te weten hoe dan te handelen. Voortdurend gaat het daarbij om de eigen kracht van mensen, sociale verbanden en de samenleving als uitgangspunt te nemen.

Inhoud:

 • Transformatie gaat over kwaliteit van leven: Raf Janssen
 • Naar nieuwe vormen van zorg, ondersteuning en samenspel: Jean Pierre Wilken
 • Sociale professionals in de wijk: Paul Vlaar en Eelke Pruim
 • Sociale (wijk)teams: integraal en veelvormig  Vincent de Waal
 • Sociaal makelen voor een krachtige civil society: Dirk Postma en Pascal van Wanroo
 • De gezonde wijk: Aletta Winsemius, Sonja Liefhebber en Rianca Scheffel
 • Interdisciplinaire samenwerking in de wijk: Lies Korevaar, Jolanda Kroes en Suzanne Kuik
 • Samenwerking van vrijwilligers en beroepskrachten: Sabrina Keinemans en Raymond Kloppenburg
 • Samenspel tussen mantelzorg en professionals: Wilco Kruijswijk, Anita Peters en Ellen Witteveen
 • De inzet van ervaringsdeskundigen in de wijk: Anne-Marie van Bergen, Tineke Bouwes en Astrid Philips
 • Jeugdhulpverlening en opvoedingsondersteuning in de wijk: Jeannette Doornenbal
 • Interprofessioneel samenwerken rond ouderen in de wijk: Carolien Smits e.a.
 • Reclassering in de wijk: Josien Leurdijk en Jaap A.van Vliet
 • Uitwisselen van persoonsgegevens in een sociaal wijkteam: Jolanda van Boven en Peter Gunst
 • De Kanteling in praktijk: Els Overkamp en Mirjam Gademan
 • Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën: Riet Portengen
 • Eenzaamheid en sociaal isolement: Meike Heessels e.a.
 • De aanpak van financiële problemen: Nadja Jungmann
 • Kwartiermaken in de wijk: Doortje Kal
 • Rehabilitatie in de wijk: Annemarie Zijlstra en Lies Korevaar
 • Psychische kwetsbaarheid en verstandelijke beperkingen: Simona Karbouniaris en Sascha van Gijzel
 • Werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel: Mariët Brandts en Ellen Witteveen
 • Werken met multiprobleemgezinnen: Mariska Zoon
 • Geweld in gezinnen: signaleren, stoppen en steunen bij herstel: Saskia Daru e.a.
 • Verder met werken in de wijk: Marja Jager-Vreugdenhil, Jean Pierre Wilken en Anne-Marie van Bergen

ISBN: 9789088506246
Uitgeverij SWP www.swpbook.com

 

Bijlagen