Bouwen aan een thuis

Bouwen aan een thuis

Deze publicatie betreft een quickscan ‘Bouwen aan een thuis’ die in opdracht van de U161 is uitgevoerd door het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van Hogeschool Utrecht (HU) in samenwerking met Movisie. Doel van deze quickscan was om bij een aantal projecten geleerde lessen op te halen ter ondersteuning van de ontwikkeling waarbij mensen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvangvoorzieningen doorstromen naar een eigen huis in de wijk.
Met de opgedane inzichten willen we uitvoerders, beleidsmakers, cliënten, ervaringsdeskundigen, wijkbewoners én bestuurders van gemeenten, organisaties voor zorg en welzijn en woningcorporaties inzicht geven in wat belangrijk is voor een beschermd thuis in de wijk. En hen inspireren om een volgende stap te zetten in de transformatie naar een beschermd thuis in de samenleving.

Bijlagen