Inspiratiebijeenkomst Formele en Informele zorg – 21 november 2023

Inspiratiebijeenkomst Formele en Informele zorg – 21 november 2023

Dit agenda-item heeft plaatsgevonden op dinsdag 21 november en is niet meer actueel

Inspiratiebijeenkomst – Hoe zorgen we mét elkaar?

De overheid doet in een tijd van stijgende zorgvragen, o.a. door toenemende vergrijzing en steeds minder beroepskrachten een appél op burgers om meer voor elkaar te zorgen. Maar willen wij als burgers dat wel? En gebeurt dat niet allang? Het roept ook andere vragen op, bijvoorbeeld: Wat houdt gelijkwaardigheid in? En hoe geef je goede samenwerking vorm – tussen mensen met een zorgbehoefte, naasten, vrijwilligers en beroepskrachten? En wellicht nog belangrijker: wat zijn mogelijkheden en grenzen van informele zorg?

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is o.a. vastgelegd dat passende zorg begint bij zelfzorg en informele zorg. Pas als dit onvoldoende is, sluit formele zorg aan. In regiobeelden en regioplannen wordt dit verder uitgewerkt. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om passende en integrale ondersteuning en zorg te bieden aan of te organiseren voor inwoners in een kwetsbare positie. Het gaat dan om beleid en aanpakken betreffende bijvoorbeeld mentale gezondheid, een gezonde leefomgeving, vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning en de aanpak van eenzaamheid. Intussen zijn er al talrijke initiatieven van inwoners zelf, maar ook van welzijns- en zorgorganisaties.

Tijdens deze bijeenkomst zetten we het perspectief van het dagelijks leven centraal. Iedereen wil immers een goed leven leiden en een steentje bijdragen aan een goed leven van anderen. Maar soms zijn daarbij voorzieningen nodig zoals een wijkcentrum of respijtzorg. Of een bepaalde vorm van professionele ondersteuning, zoals een buutwerker of een casemanager dementie. Hoe zorgen we dat we samen regelen wat nodig is?

Programma
13.00 uur
: inloop en registratie / Je kunt een keuze maken uit een sessie in ronde 1 en een sessie in ronde 2.
13.30 uur: welkom door dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen
13.45 uur: Informele zorg, dat doen we (niet) graag!
Presentatie door Lilian Linders, lector empowerment en professionalisering
14.30 – 15.15 uur: sessieronde 1
15.30 – 16.15 uur: sessieronde 2
16.30 – 16.50 uur: Panelgesprek met Linda Voortman, Ronald Boer, Helena Priem, Betsy de Keizer en Yvette Huige
16.50 uur: Artistieke afsluiting door KEEK
17.00 uur: Borrel

Sessierondes
Tijdens de sessierondes is er keuze uit deelname aan een initiatieven-carrousel, een workshop of een themasessie.

In de carrousel krijgt u gedurende 15 minuten bij een statafel of informatiestand de gelegenheid kennis te maken met een inspirerend initiatief. U hoort in het kort wat het initiatief inhoudt en vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Na 15 minuten gaat u naar het volgende initiatief. Zo maakt u met drie inspirerende voorbeelden kennis. Voorbeelden van deelnemende initiatieven zijn Stadsnetwerk Gelijke Kansen, JIM en Wachtkracht.

In een workshop wordt dieper ingegaan op interessante initiatieven en de resultaten van onderzoeksprojecten. Er is volop gelegenheid om kennis en ervaring uit te wisselen. We willen leren met en van elkaar. Voorbeelden van workshops die gevolgd kunnen worden zijn Zorg vanuit het eigen netwerk: mogelijkheden en grenzen en Circulaire zorg.

Een themasessie start met een inleiding en vervolgens gaat u in gesprek over een belangrijk thema. Themasessies betreffen onder andere de rol van gemeenten bij informele zorg en de grenzen van vrijwillige inzet.

Doelgroep
De conferentie is bedoeld voor vrijwilligers, mantelzorgers, zorg- en welzijnsprofessionals, bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten, studenten, docenten en andere betrokkenen.

Praktische info
Dinsdag 21 november 2023
Inloop van 13.00 – 13.30 uur
Programma van 13.30 – 17.30 uur
Conferentiecentrum Domstad Utrecht

Deelname is gratis.